Brak nazwy działu

Uczestnicy III edycji programu - edycja jesienna

Amarjargal Gantumur

Nazywam się Amarjargal Gantumur, mam 32 lata i mieszkam w Ułan Bator. Kontakt z Polską mam od dzieciństwa, ponieważ mój ojciec studiował w Polsce i dobrze znał język polski. Przyjechałam po raz pierwszy do Polski w 1997 roku, aby rozpocząć studia wyższe. Ukończyłam trzyletnie studia licencjackie w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie. Następnie ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na kierunku Politologii. Po ukończeniu studiów w Polsce wróciłam do kraju i zaczęłam pracę na stanowisku tłumacza w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ułan Bator. Staż Parlamentarny pozwoli mi pogłębić wiedzę na temat pracy Sejmu, obserwować, brać czynny udział i czerpać pomysły z życia politycznego Polski. Równocześnie wierzę, że dzięki temu Programowi młodzież z różnych krajów świata biorąca w nim udział zjednoczy się pod dachem Sejmu, aby wspólnie działać, uczestniczyć w życiu codziennym Sejmu i po prostu cieszyć się z odnowienia kontaktów z polskimi kolegami z czasów studenckich. Cieszę się, że wracam do Polski po 5 letniej przerwy i myślę, że ten pobyt da mi nowe inspiracje i pomysły do doskonalenia moich zainteresowań. Interesuję się polityką, lubię porównywać systemy polityczne, społeczne i gospodarcze Polski i Mongolii. Lubię podróżować, poznawać nowych ludzi, usiąść przy stole i po prostu rozmawiać na temat polityki i społeczeństwa różnych krajów.  


Battuya  Tserenkhuu


Nazywam się Battuya Tserenkhuu. Studiowałam na Uniwersytecie Państwowym w Mongolii i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją - postępowanie karne i prawo międzynarodowe publiczne. Po studiach wykładałam w prywatnej szkole Prawa i Administracji z przedmiotów prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa cywilnego w Ułan-Bator. Pracowałam także w Głównej Komendzie Policji Mongolii jako radca prawny. Reprezentowałam Policję przed innymi organami państwowymi, a także badałam zgodność aktów normatywnych Policji z Konstytucją oraz ustawami wewnętrznymi. Potem zostałam powołana do Ministerstwa Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do Wydziału Praw Człowieka jako specjalistka do spraw praw człowieka. Zajmowałam się głownie monitorowaniem zgodności ustaw z Konstytucją oraz umowami międzynarodowymi, a także organizowałam wiele szkoleń, konferencji a także program telewizyjny w celu rozpowszechniania wiedzy o prawach człowieka. W tym roku podjęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Państwowym w Mongolii z zakresu prawa parlamentarnego. Staż parlamentarny w Sejmie jest okazją do pogłębiania wiedzy na temat procesu legislacyjnego oraz mechanizmu uchwalania ustaw. Jestem pod wrażeniem gościnności Kancelarii Sejmu oraz jestem zachwycona profesjonalizmem funkcjonowania i polskiego parlamentaryzmu. Lubię zdobywać nowe doświadczenia i patrzeć na przyszłość z większym optymizmem. 

George Gamkrelidze

Nazywam się George Gamkrelidze, mam 27 lat i mieszkam w Tbilisi. W 2007 roku ukończyłem Państwowy Uniwersytet im. Ivanego Dżawachiszwilego w Tbilisi, Wydział Handlu i Marketingu z tytułem magistra ekonomii. Jestem absolwentem Studium Europy Wschodniej i 2006/2007 roku obroniłem badanie na Uniwersytecie GdańskimW tej chwili pracuję w Konfederacji Zawodowej Gruzji i jestem głównym analitykiem ekonomiki.Od 2003 r. – do chwili obecnej biorę czynny udział w procesie demokratyzacji i w pracach mających na celu członkostwo Gruzji w NATO.Jako członek misji OSCE obserwowałem również wybory na Ukrainie, w Tadżykistanie, Kirgizji i w Mołdawii.Uczestniczyłem także w wielu konferencjach i seminariach międzynarodowych. Staż w polskim Sejmie jest bardzo dla mnie ważny. Chciałbym doświadczenia, które zdobędę przekazać, kiedy wrócę do Gruzji. Będę starał się wspierać instytucje parlamentarne w Gruzji.Jestem żywo zainteresowany polityką jak również ekonomią.

W wolnym czasie lubię słuchać muzyki klasycznej i chodzić do opery. 

Agnieszka Torebkova

Nazywam się Agnieszka Torebková i mieszkam w Bratysławie na Słowacji.
Od dziecka intensywnie uczestniczyłam w życiu mniejszości polskiej mieszkającej na Słowacji – uczestniczyłam w spotkaniach organizowanych przez Klub Polski na Słowacji, jeździłam na kolonie i obozy organizowane dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz pisałam artykuły do Monitora Polonijnego.Studia skończyłam w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, kierunek politologia. W przyszłości mam zamiar angażować się w działalność organizacji poszerzających wiedzę o Polsce na Słowacji i wierzę w to, iż praktyczne umiejętności uzyskane podczas stażu parlamentarnego będą mi bardzo pomocne.


Undral Ganbaatar


Nazywam się Undral Ganbaatar, pochodzę z Mongolii. W 2006 roku ukończyłam studia magisterskie na wydziale prawo ze specjalizacją prawa prywatnego międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowałam jako doradca dla małych i średnich przedsiębiorców w największym banku w Mongolii. Od kilku lat pracuje w mongolsko-polskim stowarzyszeniu „Mon-Pol klub”, którego głównym celem jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów miedzy osobami prywatnymi, firmami i organizacjami mongolskimi i polskimi. Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami o współpracy polsko-mongolskiej. Interesuję się polityką, dlatego cieszę się  z udziału w MPSP, dzięki któremu będę miała możliwość nie tylko pogłębić moją wiedzę teoretyczną, ale również poznać procedury ustawodawcze i pracę Sejmu od strony praktycznej. Bardzo mnie ciekawi uczestnictwo w pracach komisji sejmowej i współpraca z posłem. Cieszę się również ze spotkania z uczestnikami MPSP, z którymi będę mogła wymienić wiele nowych i interesujących doświadczeń.


Kyu-Nam Kim

Nazywam się Kim Kyu-Nam, mam 27 lat i mieszkam w Seulu w Korei Południowej. Bardzo się cieszę, że uczestniczę w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych (MPSP).Jestem absolwentem Departamentu Polskiego Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) w Seulu. Ponieważ bardzo interesowałem się historią i polityką polską, z przyjemnością uczyłem się języka polskiego.Po ukończeniu studiów w Departamencie Polskim rozpocząłem naukę na kierunku stosunków międzynarodowych. Są to 2-letnie studia na tym samym uniwersytecie. Badam historię polityczną i dyplomatyczną, a więc zajmuję się analizą porównawczą polityki dyplomatycznej Polski i Korei Płd.Polska i Korea mają podobne doświadczenia historyczne. Polska geograficznie znajduje się pomiędzy dwoma silnymi państwami: Niemcami i Rosją. Korea jest w podobnej sytuacji, ponieważ położona jest między Japonią a Chinami. Chciałbym znaleźć podobieństwa między Polakami a Koreańczykami wynikające z tego faktu. Następnie będę badał strategię ‘słabszego kraju’ położonego między dwoma ‘silnymi krajami’.Sądzę, że Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych (MPSP) jest dla mnie szansą życiową. Podczas stażu mogę nauczyć się systemu politycznego Polski i poznać kulturę polską, a także porównać polską politykę z koreańską.Chciałbym być w przyszłości łącznikiem między Polską a Koreą Południową, pracując w placówce dyplomatycznej w Korei Południowej lub w innej instytucji państwowej związanej z Polską.


Tamar Kveliashvili

Nazywam się Tamar Kveliashvili. Jestem z Gruzji. Ukończyłam Historię Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi. Kontynuowałam studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach Historii i Nauk Politycznych. Obecnie jestem na studiach doktoranckich przy Polskiej Akademii Nauk. Po studiach magisterskich pracowałam jako wykładowca w Szkole Wyższej Amerykańsko-Gruzińskiej. Zajmowałam się też publicystyką oraz byłam na stażu w Urzędzie Miasta Wrocławia.

Moje zainteresowania Polską sięgają korzeniami dawnych czasów. Nawet moja praca magisterska dotyczyła stosunków dyplomatycznych polsko-gruzińskich w średniowieczu a później została opublikowana w postaci książki. Bardzo się cieszę ze swego kolejnego pobytu w Polsce. Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest niesamowitą możliwością dla wzbogacenia wiedzy merytorycznej o polskim systemie politycznym oraz dla zapoznania się z owym systemem od środka. Sophio Tabatadze

Nazywam się Sophio Tabatadze, mam 22 lata i pochodzę z Gruzji. W roku 2004 skończyłam Elk Mound High School w Stanach Zjednoczonych, a wróciwszy do Gruzji rozpoczęłam studia na Państwowym Uniwersytecie im. Ilii Czawczawadzego w Tbilisi na wydziale Filozofii i Nauk Politycznych, gdzie zaczęłam uczyć się języka polskiego. W roku akademickim 2005/06 w ramach programu stypendialnego Rządu Polskiego studiowałam w Polsce na Uniwersytecie Łódzkim w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców i na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Po zakończeniu studiów w 2007 uczestniczyłam w programie staży w Departamencie Politycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji, a po stażu pracowałam w Ambasadzie RP w Tbilisi. Bardzo się cieszę, że mam możliwość uczestniczenia w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Doświadczenie zdobyte w Sejmie RP umożliwi mi wniesienie swojego wkładu w rozwój polsko-gruzińskich stosunków politycznych oraz kulturalnych.