Brak nazwy działu

Uczestnicy II edycji programu

Roland Borchers

Swój pobyt w Warszawie rozpocząłem dwa lata temu od programu Erasmus. Następnie napisałem swoją pracę magisterską o początku drugiej wojny światowej w Polsce. Studiowałem historię, polonistykę i politologię na Wolnym Uniwersytecie i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz w Wiedniu i na UW. Zajmowałem się takimi zagadnieniami jak: między kulturową historią Łodzi, literaturą polską dwudziestego wieku, międzynarodową polityką polską.
Posiadam wieloletnie doświadczenie dziennikarskie. Pracowałem dla takiej gazety jak Berliner Zeitung. Współpracuję z fundacjami im. Friedricha Eberta (zorganizowałem podróż do Warszawy pt. „Europeizacja pamięci") oraz Ośrodka Karta (przygotowuję projekt o historii miasta Krzyż w Wielkopolskim). W wolnym czasie czytam literaturę współczesną. Dużo podróżuję, jeżdżę rowerem oraz motocyklem. Polskę udało mi się poznać bardzo dobrze, ponieważ od czternastu lat zwiedziłem prawie wszystkie jej rejony.


Katharina Glinkowski

Nazywam się Katharina Glinkowski, mam 28 lat i mieszkam w Kilonii. W 2007 roku ukończyłam z powodzeniem studia magisterskie z Historii Nowożytnej i Średniowiecza, z Europy Wschodniej oraz Filologii Angielskiej na wydziale Filozofii  w Christian-Albrechts-Universität w Kilonii. Dzięki stypendium Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus“ miałam możliwość studiować w National University of Ireland w Galway a także jeden semestr na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach odbyłam staż w redakcji Schleswig – Holsteinische  Landeszeitung gdzie zapoznałam się z pracą dziennikarską. Staż Parlamentarny pozwoli mi na obserwację i uczestnictwo w życiu politycznym w jego centrum, skąd chciałabym czerpać inspiracje do doskonalenia moich zainteresowań.W przyszłości mam zamiar angażować się w poszerzaniu wiedzy o Polsce w Europie, propagowaniu wspólnej polityki polsko-niemieckiej. Z wielką radością oczekuję też spotkań z Polakami. Chętnie pogłębię znajomość ich obyczajów i kultury. 


Pascal Trees

Studiowałem historię Europy Wschodniej, slawistykę oraz prawo międzynarodowe na uniwersytetach w Bonn, Genewie i w Warszawie. Początki mojego zainteresowania Polską sięgają właśnie okresu, kiedy w ramach semestralnego stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) miałem okazję zgłębiać kulturę polską i język polski na „Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego. Zagorzałym miłośnikiem Polski jestem od 2000 roku, czyli od czasu, gdy jako koordynator projektu z zakresu historii regionalnej pracowałem w gliwickim Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Po powrocie do Instytutu Historii Wschodnioeuropejskiej Uniwersytetu Bońskiego jako pracownik naukowy prowadziłem zajęcia obejmujące tematycznie historię Polski okresu rozbiorów i międzywojnia. Moja praca doktorska opublikowana w ubiegłym roku a poświęcona wyborom do rosyjskiej Dumy Państwowej w Królestwie Polskim w latach 1905 - 1912 została nagrodzona przez Konsulat Generalny RP w Kolonii. Niezmiernie cieszę się z faktu, że po latach teoretycznych studiów nad parlamentaryzmem i systemami partyjnymi w Polsce będę miał możliwość poznania Sejmu od strony praktycznej. Jestem przekonany, że staż jak i związana z nim możliwość uczestniczenia w pracach komisji sejmowej przyniosą mi wiele interesujących i cennych doświadczeń. Cieszę się również na spotkanie z innymi uczestnikami MPSP. W stolicy Polski bywałem już wielokrotnie; mam nadzieję, że w czasie mojego pobytu znajdę też trochę czasu na ponowne spotkanie z kolegami z Integracyjnego Klubu Szermierczego w Warszawie.


  Lisa Schönenberg 

Nazywam się Lisa Schönenberg, mam 25 lat i pochodzę z Iserlohn.Początki mojego zainteresowania polską kulturą, językiem i polityką sięgają mojego trwającego rok (2002-03) pobytu w Olsztynie. W ramach Wolontariatu Europejskiego byłam odpowiedzialna za organizowanie polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych.  Następnie studiowałam kulturoznawstwo na Uniwersytecie Europejskim we Frankfurcie nad Odrą. W ramach studiów wzięłam udział w programie Erasmus i spędziłam semestr na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. Obecnie kończę studia magisterskie Uniwersytetu w Getyndze oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Europeistyka. Jest to trwający trzy semestry program studiów magisterskich prowadzony w języku angielskim. Interesuję się  historią i literaturą. Lubię uprawiać sport i podróżować. Bardzo się cieszę, że mam możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. W ramach praktyk chciałabym  lepiej poznać polski system polityczny oraz przede wszystkim pogłębić moją wiedzę o Polsce.


 Katarzyna Spannbauer

Jesienią 2007 r. ukończyłam studia kulturoznawstwa (M.A.) ze specjalizacją historia kultury na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W miejscu, gdzie elementy polskiej i niemieckiej kultury nawzajem się przenikają, pojęcie stosunków polsko-niemieckich nabrało dla mnie zupełnie nowego znaczenia. Mieszkając po jednej a studiując po drugiej stronie Odry wzajemny dialog stał się dla mnie codziennością. Jako współorganizatorka wielu projektów, konferencji naukowych oraz spotkań kulturalnych, których pośrednim założeniem było bliższe wzajemne poznanie się, miałam okazję nie tylko bacznie obserwować wzajemne relacje, ale, co ważniejsze, również je w pewnej mierze kształtować. W ramach studiów odbyłam dwumiesięczną praktykę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, gdzie, między innymi, zajmowałam się przygotowaniem i koordynacją Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006.
Staż w Warszawie stanowi dla mnie kolejny element jakże ważnego dialogu między Polską a Niemcami. Cieszę się, że przez kolejne miesiące będę miała okazję z bliska przyjrzeć się politycznym procesom kształtującym polską rzeczywistość.