Brak nazwy działu


Taesoo Park

  
Studiowałem polonistykę połączoną z ekonomią na uniwersytecie specjalizującym się w nauczaniu języków obcych- „Hankuk”. Kierunek studiów wybrałem przypadkiem, byłem ciekawy świata i chciałem nauczyć się nowego języka. W trakcie studiów miałem okazję poznać polską kulturę i język. Po dwóch latach studiowania języka polskiego w Korei wyjechałem na roczne stypendium do Polski na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas mojego pobytu w Polsce poznałem wielu Polaków i zetknąłem się bliżej z polską kulturą. Niedługo po powrocie do Korei wyjechałem ponownie do Polski, tym razem jako tłumacz stażysta w koreańskiej firmie. W Korei byłem też tłumaczem dla wymiany polsko- koreańskiej młodzieży. W tym roku skończyłem studia licencjackie i dostałem się na studia magisterskie na kierunku stosunków międzynarodowych ze specjalizacją z Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem studiów o Unii Europejskiej chciałem jeszcze raz znależć się w Polsce, sprawdzić się w nowych warunkach i zyskać doświadczenia, które będą mi pomocne w dalszej nauce i w przyszłej pracy.


Sergiusz Krzysztof Stochmialek

 Nazywam się Sergiusz Krzysztof Stochmiałek, mam 29 lat, przyjechałem z Włoch i jestem z pochodzenia Polakiem. Skończyłem polonistykę w Rzymie, na uniwersytecie „La Sapienza”. Przez to że z rodziną wyjechałem z Polski jako niemowlak, to nie miałem okazji mieć żadnego większego kontaktu z Polską (czasami wakacje z rodzicami) dopiero w wieku 18 lat przyjechałem z ciekawości sam do Polski. Bardzo mi się spodobało ale było mi głupio że prawie nic nie rozumiałem z polskiego języka i kultury.  Z tego powodu zapisałem się na język polski na uniwersytecie. W ciągu moich studiów miałem okazje uczestniczyć w różnych programach międzynarodowych „Erasmus” i „Polonicum” , miałem staż w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie i napisałem pracę magisterską o włoskiej modzie i kuchni w Polsce. Uczestniczyłem też w wymianach na Słowacji w ramach programu SAS.  Czuję się zaszczycony, że mogę brać udział w takim prestiżowym stażu, bo pomaga mi w zrozumieniu społeczeństwa polskiego też ze strony politycznej, uzupełniając moją wiedzę o Polsce, aby pracować jako „most” miedzy moimi ojczyznami .

Simonetta Angela Basile

 Ukończyłam studia na wydziale nauk politycznych na uniwersytecie w Bari w 2003 r. Po  studiach miałam różne doświadczenia stażów i badań Polityki Regionalnej Unii Europejskiej, ponieważ bardzo interesowałam się rolą Polityki Regionalnej UE w różnych krajach oraz jej efektami.Jednak pasja do Polski zaczęła się nagle, kiedy miałam okazję pracować razem z Polakami jako wolontariuszka na Światowym Dniu Młodzieżowym w Niemczech. Dzięki ich grzeczności i gościnności, zainteresowałam się polską kulturą i zdecydowałam na studiowanie języka polskiego na uniwersytecie. Cieszę się na staż w Sejmie, ponieważ mam możliwość poznać z bliska biura Sejmowe i system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej podczas mojej współpracy z panią poseł Beatą Mazurek.


Manuela Lupi
Spotkałam Polskę pewnego dnia, w osobie chłopaka, który pokazywał mi system wartości, styl życia, rzeczywistość, w moim kraju już tak rzadkie, bo dotknął nas kryzys, nie tylko gospodarczy. Tym bardziej rozumiałam że we Włoszech kursują fałszywe opinie o Polsce i o Polakach, i tym bardziej wzrosło moje zainteresowanie Polską.
Dlatego zapisałam się  na Fakultet Języków Obcych na Uniwersytecie w Pizie i teraz kończę studia magisterskie na wydziale Ekonomii we Florencji w dziedzinie turystyki.Chciałabym pracować w tej dziedzinie i uważam, że Polska ma ogromne bogactwa artystyczne, przyrodnicze i kulturalne do zaoferowania. Poza tym, mogłaby zwiększyć swoją atrakcyjność dla Włochów: dwa państwa z tą samą religią, tą samą walkę dla o jedność i niepodległość, podobnie zniszczone wojną które mają dużo sobie do powiedzenia.

Stefania Riccardo

 Nazywam się Stefania Riccardo i pochodzę z Włoch. Rok temu skończyłam studia licencjackie na wydziale języków i literatur obcych na uniwersytecie mojego ojczystego miasta Bari. W chwili obecnej jestem na drugim roku studiów magisterskich na kierunku języków polski i rosyjski. Dwa lata temu byłam na stypendium w Krakowie, gdzie miałam po raz pierwszy bezpośredni kontakt z życiem kulturalnym i z różnymi instytucjami Polski. Właśnie tam zdałam sobie sprawę, że Polska to kraj, który warto poznać pod każdym względem i o którym niestety jeszcze kursują niewłaściwe informacje i przekonania. Dlatego uważam, że trzeba wykształcić mediatorów kulturalnych, którzy będą propagować kulturę, historię i strukturę państwa i urzędów Polski za granicą. Jestem bardzo zadowolona z tego stażu, ponieważ jest doskonałą okazję, aby brać udział w życiu publicznym i pogłębić swoją wiedzę na temat systemu politycznego Polski.

David Mamatsashvili-Rukhkyan
 
Nazywam się David Mamatsashvili-Rukhkyan, mam 30 lat i mieszkam w Tbilisi. W 2003 roku ukończyłem studia magisterskie na Państwowym Uniwersytecie im. Ivanego Dżawachiszwilego w Tbilisi, Wydział Literatury i Języków Zachodnie-Europejskich z tytułem magistra filologii angielskiej. Jestem absolwentem programu Stypendium Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców w roku 2004/2005 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Etnologii. Po przyjeździe do kraju pracowałem w firmie amerykańskiej „CUBIC INC” przy Ministerstwie Obrony Narodowej. W roku akademickim 2007/2008 byłem na stażu naukowym i zawodowym im. Lane’a Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na uniwersytecie Wrocławskim, kierunek studiów stosunki międzynarodowe, gdzie obroniłem pracę na temat „Droga do NATO – polskie doświadczenie a aspiracje członkowskie Gruzji (aspekty polityczne)”. W tej chwili pracuję na Uniwersytecie Narodowym Gruzji w Tbilisi i jestem wykładowcom kursu tłumaczenia wojskowego w języku angielskim. Uczestniczyłem także w różnych konferencjach i seminariach międzynarodowych. Staż w polskim Sejmie jest dla mnie bardzo ważny. Będę starał się wspierać instytucje parlamentarne w Gruzji. Jestem zainteresowany polityką jak również i stosunkami międzynarodowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa.

Katalin Tóth

 Nazywam się Katalin Tóth, jestem Węgierką, magistrem filologii polskiej i węgierskiej z pedagogiką (wykształcenie nauczycielskie) oraz specjalizacją Europy Środkowej. Jestem absolwentką Uniwersytetu P
ázmányego na Węgrzech. Po ukończeniu studiów brałam udział w różnych projektach naukowych. W Szkocji w ramach projektu Uniwersytetu St Andrews zajmowałam się tzw. Polonicami, czyli polskimi starymi drukami. Brałam także udział w projekcie „PIREDEU” na Uniwersytecie Amsterdamskim, którego celem było badanie i analiza wyborów UE w 2009 roku. Poza tym zajmowałam się organizacjami polskimi i węgierskimi w Holandii, współpracując z Ambasadą Polską w Hadze.Interesują mnie nauki humanistyczne. W wolnym czasie udzielam korepetycji z języka węgierskiego, uczę się języków obcych. Języki, które znam w dużym stopniu ułatwiały mi realizację planów, jak również zmobilizowały mnie do większego ich poznania. Do moich zainteresowań należą także stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej. Regularnie pływam.Umiejętności i wiedzę, którą zdobędę podczas stażu chciałabym wykorzystać w życiu zawodowym. Ze względu na to, że w przyszłości chciałabym pracować w sferze społeczno-publicznej, jestem przekonana, że staż będzie dla mnie owocnym doświadczeniem.


Monika Dikaczova

 Nazywam się Monika Dikaczova. Pochodzę ze Słowacji. Kontakt z językiem polskim i z Polską mam od urodzenia. Moja mama jest Polką, która zawsze dbała o to, żebym miała pozytywny stosunek do Polski, do polskiej kultury, społeczeństwa i języka. Jestem członkiem Klubu Polskiego na Słowacji, gdzie podczas studiów prowadziłam zajęcia w przedszkolu i szkółce polonijnej. Udzielałam się przy organizowaniu różnych spotkań Polonii żyjącej na Słowacji. W tym roku skończyłam studia magisterskie w Nitrze, ze specjalnością nauczanie języka angielskiego. Po studiach wyjechałam do Gorzowa Wielkopolskiego z powodów osobistych, gdzie zamierzam pozostać po ukończeniu stażu. Mam nadzieję, że dzięki MPSP zdobędę  doświadczenia, które będą dla mnie użyteczne w sferze zawodowej oraz osobistej. Poznanie działalności Sejmu RP jest dla mnie wspaniałą okazją żeby rozszerzyć moje zainteresowania w dziedzinie polityki, prawa i stosunków społecznych. Dziękuję bardzo za możliwość uczestniczenia w tym programie.

Hae Rim Oh

  

Nazywam się HAE RIM OH . Mam 23 lata i mieszkam niedaleko Seulu w Korei Południowej. Jestem absolwentką Deparmentu Studiów Polskich na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS). Interesuję się językiem i historią Polski. Ze szczególną przyjemnością na studiach odkryłam, że Korea i Polska miały bardzo podobną sytuację historyczną i polityczną, więc zainteresowałam się stosunkami między Koreą i Polską. Moim zdaniem Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest bardzo dobrą okazją dla mnie, abym mogła poznać sytuację polityczną w Polsce i porównać ją z sytuacją w naszym kraju. Poza tym chciałabym poznać lepiej kulturę polską. Z tego względu zdecydowałam się ubiegać o staż.

 Uczyłam się języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Warszawskim w r. 2006-2007. Posiadam certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 wydany przez polską Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w r. 2007-2008, a moja pani profesor poleciła mi staż w Kancelarii Sejmu. Minęło kilka lat od mojego powrotu z Polski, więc sądzę, że teraz nie tak świetnie mówię po polsku, ale jestem pełna energii i entuzjazmu. 


Oliver Oszczęda

 Nazywam się Oliver Oszczęda. Mam 24 lata. Urodziłem się w mieszanej rodzinie polsko-słowackiej. Mieszkam na stałe na Słowacji.

Z Polską miałem kontakt już w dzieciństwie, kiedy przyjeżdżałem tutaj do babci i dziadka, rodziców ojca, do Opoczna. Odwiedziłem wtedy też inne miejsca i nauczyłem się języka polskiego.

Ukończyłem studia licencjackie na słowackim Uniwersystecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy gdzie studiowałem specjalność obce języki i kultury, kierunek europejskie studia kulturalne.

Później skorzystałem z możliwości kontynuowania studiów w Polsce i podjąłem studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku europeistyka, które ukończyłem w b.r.

Dzięki temu mogłem uzyskać lepszą wiedzę nie tylko o współczesnej polityce i ekonomice europejskiej, lecz również o Polsce jako kraju unijnym. Mogłem też poznać lepiej ojczysty kraj mojego ojca,  wielu ciekawych ludzi, odkryć bogactwo polskiej historii, kultury, obyczajów.

Jeszcze podczas pobytu na Słowacji angażowałem się w pracę i działalność miejscowej organizacji polonijnej, głównie stowarzyszenia OZ Polonus Žilina oraz w działalność studencką na uczelni. Podczas pobytu w Polsce pracowałem przez pewien okres czasu jako wolontariusz w Instytucie Europejskim w Łodzi. Aktywnie uczestniczyłem w międzynarodowych konferencjach studenckich poświęconych Polsce i jej integracji europejskiej. Pozwoliło mi to również na zwiedzenie kilku polskich miast (Kraków, Warszawa, Wrocław).

Mam nadzieję, że udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych umożliwi mi praktyczne zapoznanie się z działalnością najważniejszego organu demokracji parlamentarnej jednego ze państw europejskich i jednocześnie najwyższego organu ustawodawczego w Polsce. Pozwoli mi na bliski kontakt z dzianiem politycznym w Polsce w jego bezpośrednim centrum. Umożliwi mi zdobycie praktycznej wiedzy o polskim systemie politycznym, polityce wewnętrznej i zewnętrznej, działalności mnóstwa polskich instytucji. Przyniesie mi na pewno wiele spotkań z ciekawymi ludźmi, bardzo cennych doświadczeń, inspiracji życiowych.

To wszystko co przyniesie mi staż w Sejmie chciałbym później wykorzystać w rozwijaniu swojej osobowości i pomoże mi w ukierunkowaniu zawodowym. Wierzę też, że zaowocuje w w lepszym zbliżeniu polsko-słowackim.


Irina Tkeshelashvili

Jestem założycielem młodzieżowej organizacji pozarządowej  "Youth for Civil Development" oraz konsultantem w sprawach współpracy Polsko-Gruzińskiej merii miasta Kutaisi.

W latach 2003-2008 pracowałam w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w ramach projektu  prewencji handlu ludźmi w Gruzji jako konsultant, póżniej jako trener, a potem jako Koordynator Centra Migracyjnego. W czasie realizacji programu współpracowałam  z ministerstwami, ambasadami, organizacjami pozarządowymi oraz mediami, organizowywałam  kampanie informacyjne, konferencje prasowe, szkolenia, programy telewizyjne oraz radiowe z uczestnictwem liderów publicznych w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

W ciągle ostatnich trzech lat uczestniczyłam w realizacji projektów młodzieżowych w ramach programu Komisji UE „Młodzież w Działaniu" w takich krajach jaki są Portugalia, Czechy, Moldowa, Ukraina, Niemcy oraz w Gruzji. W tym roku jestem przedstawicielem Gruzji w międzynarodowym programu liderów w Aspen Institute Romania.

Wykształcenie:
2009 - 2010 Program Stypendialny Funduszu Wyszehradzkiego, temat badania: " Mechanizm współpracy instytucjonalnej między UE a Gruzją"

2008 - 2009 Program Stypendialny im L.Kirklanda, Uniwersytet Wrocławski, temat: "Regulacja polityki migracyjnej na szczeblu krajowym oraz regionalnym w trakcie integracji kraju do Unii Europejskiej na podstawie doświadczeń Polski".

2006 - 2008 M.A. Gruzińska Akademia Dyplomatyczna, Wydział Prawa Międzynarodowego.
Zainteresowania:  dyplomacja publiczna, psychologia, współpraca międzynarodowa.

Hobby:  fotografia, malowanie, sport

Dewiza "Jeżeli chcesz zmienić świat - bądź zmianą" Mahatma Ghandi