Brak nazwy działu

Ines Steger

 

 Pierwszy kontakt z Polską miałam po maturze; wtedy wyjechałam do Wrocławia na roczny wolontariat europejski w Gminie Żydowskiej. Język polski, kultura i historia Polski tak mnie zaciekawiły, że zdecydowałam się na studia filologii polskiej oraz kultury Europy Wschodniej i niemiecki jako język obcy na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Studiowałam również przez rok na Uniwersytecie Wrocławskim oraz semestr w Tomsku w Rosji.
Podczas studiów zaangażowałam się w stowarzyszeniu studenckim GFPS e.V., które działa na rzecz współpracy studentów z Niemiec, Polski, Czech i Białorusi.
Jestem trenerką Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży; w tej funkcji
od kilku lat zajmuję się zawodowo współpracą polsko-niemiecką, prowadzę
szkolenia dla osób pracującym z grupami polsko-niemieckimi, robię tłumaczenia i jestem koordynatorką programu unijnego "Leonardo" przy PNWM.
Bardzo się cieszę, że teraz mam możliwość ponowie mieszkać w Polsce, poznać stolicę i przede wszystkim pracować w Sejmie i w sekretariacie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.


Jonas Grygier  

 Studiowałem na Uniwersytecie Ernst-Moritz-Arndta w Greifswaldzie historię, politologię i ekonomię polityczną. W ostatnich latach moich studiów zajmowałem się szczególnie historią wschodnią a zwłaszcza nowoczesną historią Polski. Bardzo mnie interesuje, jak rozwijały się polsko-niemieckie stosunki w kontekście powstania nacjonalizmu i jak to zjawisko zmieniło i ukształtowało życie społeczne obu państw i jaki wywierało wpływ na przyszłość tych dwóch narodów. Z tego powodu, wybrałem następujący temat pracy magisterskiej: „Mniejszość niemiecka w Polsce w międzywojennym czasie z punktu widzenia administracji, na przykładzie powiatu Nowy Tomyśl”. Jestem przekonany, że bilateralne stosunki polsko-niemieckie (ale oczywiście nie tylko) mają do dzisiaj duże znaczenie. Równocześnie twierdzę, że mimo dobrej kondycji politycznych stosunków podobne warunki nie rozwinęły się w odpowiedniej mierze na szczeblu społecznym. Dlatego uważam, ze trzeba dalej dbać o rozwój wzajemnych kontaktów i uczyć się wzajemnej tolerancji. Nie musi to prowadzić koniecznie do miłości, ale jednak do zmiany stereotypów i uprzedzeń. Dzięki temu stażowi mam możliwość pogłębić moją wiedzę o Polsce i lepiej poznać różnorodne polskie społeczeństwo.


Johannes Hechler

 O Polsce dowiedziałem się w Anglii. To tam spotkałem po raz pierwszy Polaków. Wróciwszy do Niemiec uczyłem się polskiego, zwiedzałem polskie miasta. Odbyłem pierwszą  praktykę w stowarzyszeniu "Motyka" w Toruniu. Potem studiowałem Europeistykę na licencjacie w Magdeburgu, ze specjalizacją z ekonomii i języka polskiego. W ramach studiów odbyłem drugą praktykę we wrocławskim biurze Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Na następnym semestrze zagranicznym trafiłem do Łodzi. Tam także napisałem pracę licencjacką o najnowszej fali emigracji zarobkowej Polaków.

Przed rozpoczęciem studiów magisterskich chcę zastosować praktycznie to, czego się nauczyłem. Pragnę także udoskonalić swoje umiejętności językowe w profesjonalnym otoczeniu oraz w pracy w zespołach międzynarodowych - z tego powodu zwróciłem się do Sejmu. Pracuję w Biurze Analiz Sejmowych, co pozwala mi na dostęp do najlepszych źródeł danych o tym, co interesuje mnie najbardziej - rozwój gospodarczy i poziom życia ludzi. Co więcej, w czasie wolnym pogłębiam moją wiedzę o kulturze w Polsce. MPSP daje obietnicę wspaniałego pół roku pełnego doświadczeń i sukcesów. Cieszę się z możliwości wykorzystanie tej ogromnej szansy.


Sophie Quadt

 Studiowałam nauki polityczne, polonistykę i iberystykę na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Stosunki międzykulturowe, w szczególności polsko-niemieckie, porównanie ustrojów politycznych i polityka historyczna są moimi zainteresowaniami naukowymi.Podczas studiów odbyłam staż w biurze niemieckiej europosłanki w Brukseli. Miałam wówczas wspaniałą okazję, by poznać instytucje europejskie i politykę Unii w praktyce.W Polsce byłam kilka razy jako wolontariuszką w międzynarodowym centrum spotkań młodzieży Rodowo na Mazurach, spędziłam jeden semestr na Uniwersytecie Łódzkim oraz pracowałam w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Stowarzyszeniu Motyka w Toruniu. Bardzo się cieszę na swój pobyt w Sejmie i w Warszawie. Ten staż parlamentarny jest znakomitą możliwością do pogłębienia wiedzy o strukturach politycznych w Polsce, którą przyswoiłam sobie na studiach i pozwoli mi zebrać dalsze informacje o Polsce, jej kulturze i społeczeństwie.


Johanna Bähn

 Urodziłam się w 1984 roku w małym miasteczku na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w pobliżu Rostocku. Ukończyłam studia na kierunku europeistyka prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze w ramach interdyscyplinarnego programu międzynarodowego Erasmus Mundus ‘Euroculture’. Na studiach licencjackich studiowałam historię oraz teatr/aktorstwo w Londynie, Kadyksie i Lyonie. Zajmuje mnie i fascynuje wszystko, co dotyczy Europy, zwłaszcza w obszarze kultury i polityki. Z tego względu jestem ogromnie szczęśliwa, iż mogę obecnie pracować w Wydziale do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie. Swoją pracę magisterską poświęciłam strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, w związku z tym szczególnie interesujące są dla mnie stosunki polsko-niemieckie w kontekście europejskim np. w regionie bałtyckim czy Trójkącie Weimarskim.Studiując w ubiegłym roku w Krakowie szybko doszłam do wniosku, że chce wrócić do Polski – interesowałam się językiem, kulturą, historią oraz ludźmi. Możliwość ponownego pobytu w Polsce umożliwiającego mi lepsze poznanie kraju i ludzi oraz pracy w Sejmie, pozwalającej poznać procesy polityczne i pracę parlamentarną, napawają mnie ogromną radością.

Tomaš Bogdevič

 Nazywam się Tomaš Bogdevič, mam 22 lata, pochodzę z małego miasteczka położonego na południowym-wschodzie Litwy – Šalčininkai (Soleczniki). Wywodzę się z polskiej rodziny. Od dziecka miałem styczność z Polską kulturą, tradycją, ukończyłem polskie gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Od czterech lat studiuję politologię na Uniwesytecie Gdańskim. W ubiegłym roku obroniłem pracę licencjacką pod tytułem: ,,Republika Litwy: tradycja a wyzwania teraźniejszości w jej obliczu ustrojowym“. Obecnie jestem na pierwszym roku  Uzupełniających Studiów Magisterskich na kierunku politologia, specjalizacja – europeistyka i przemiany globalne.
Niezmiernie się cieszę, że teoretyczną wiedzę z zakresu parlamentaryzmu i systemu partii politycznych, będę mógł wykorzystać podczas stażu w Sejmie oraz w komisjach sejmowych. Mam nadzieję, że odbyty staż będzie dla mnie niezwykłym doświadczeniem zawodowym, a także ukierunkuje moje dalsze zaangażowanie w życie społeczne i polityczne w Polsce jak również na Litwie. Moje zainteresowania, oprócz polityki, to sport, podróże i kino.
Przy okazji chciałbym podziękować pracownikom Kancelarii Sejmu, posłom spełniającym opiekę nad stażystami,  oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w organizację Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych.


Iwona Karklinewska

 Nazywam się Iwona Karklinewska. Pochodzę z Litwy, z uroczego miasta Wilno. Od  lat najmłodszych byłam wychowywana w duchu polskości, biorąc czynny udział w życiu społecznym Polaków na Litwie. Studiowałam na kierunku Zarządzanie i Marketing, a także Finanse publiczne, bankowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej pracy poruszałam perspektywy i kierunki rozwoju gospodarczego Litwy po wejściu do Unii Europejskiej. Podczas studiów należałam do samorządu studenckiego. W samorządzie  przedstawiałam interesy studentów z Europy Wschodniej, w szczególności studentów z Litwy i Ukrainy. W ramach studiów odbyłam staż naukowo- badawczy w Copenhagen Business School w Danii, badając kierunki rozwoju współpracy Regionu Bałtyckiego z perspektywy  rozwoju gospodarczego i zachodzących decyzji politycznych. Od 2009 roku pracowałam w Konfederacji Litewskich Pracodawców Biznesu, gdzie byłam odpowiedzialna za przyswajanie projektów funduszy Unijnych (Lietuvos Verslo Darbdavių Konfederacja).

  

Cieszę się, że podczas stażu Parlamentarnego w Sejmie RP będę miała możliwość pogłębienia wiedzy merytorycznej oraz przyjrzenia się z bliska procesom kształtującym decyzje polityczne, stanowienie prawa i funkcjonowanie Parlamentu. Czynne uczestnictwo w życiu parlamentarnym Polski będzie dla mnie bardzo pomocne. Zdobyte cenne doświadczenie i wiedza podczas stażu z pewnością zaowocują w moim dalszym rozwoju zawodowym oraz osobistym.


Olha Melnyk

 Studiowałam Prawo i Administracje w moim ojczystym mieście Równe, a także we Lwowie na Uniwersytecie im. I.J. Franka. Po studiach, jako prawnik pracowałam w firmach  i organizacjach pozarządowych na Ukrainie.  Wówczas zainteresowałam się Polską jako krajem, geograficznie i historycznie bliskim Ukrainie, a także aktywnie wspierającym jej europejskie aspiracje. W Polsce byłam kilka razy, by poznać działalność polskich instytucji pozarządowych w praktyce. W roku 2008 ukończyłam Kurs nauk politycznych na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów miałam wspaniałą okazję by poszerzyć swoją wiedze o kulturze Polski, stosunkach międzykulturowych Polski i  Ukrainy, sytuacji politycznej w Polsce oraz dowiedzieć się więcej na temat polskich doświadczeń z członkostwa w UE. Ten staż parlamentarny zaczął się od trudnego w historii Polski wydarzenia, ale mimo to  jest znakomitą możliwością do poznania od wewnątrz systemu wyborczego, struktury politycznej a także być świadkiem procesów, jakie tworzą historie obu naszych Państw.

Tatiana Čepukoit

 Nazywam się Tatiana Čepukoit. Mam 24 lata. Urodziłam się w pięknej stolicy Litwy – Wilnie. W 2008 roku skończyłam studia licencjackie na Wydziale Strategicznego zarządzania i polityki kierunku prawa i zarządzania, a 17 grudnia bierzącego roku miałam obronę pracy magisterskiej pt. „Kultura organizacyjna komisariatu policji oraz jego współpraca z mieszkańcami”, kierunku administracji publicznej na uniwersytecie Michała Romera w Wilnie. W 2008 roku doskanaliłam umiejętności dziennikarskie na warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie  „Wspólnota Polska” Oddziału w Lublinie w ramach zadania programowego finansowego przez Kancelarię Senatu RP. Obecnie pracuję w instytucji publicznej samorządu Wilna jako wyższy socjalny pracownik dziecięcego centrum dziennego, którego cel – pomóc dzieciom z ulicy, rodzin problematycznych. W sferze socjalnej pracuje ponad 6 lat, a swoją działalność rozpoczęłam jako wolontariuszka dziecięcego centrum dziennego „Dom, który czeka...” w Nowej Wilejce (dzielnica Wilna). Pracując w dziecięcym centrum dziennym zauważyłam, że w dzisiejszym świecie potrzebna jest nie tylko wiedza teorytyczna, która dotyczy różnych dziedzin życia, ale i umiejętnośći. Właśnie udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych jest wspaniałą okazją wzbogacenia wiedzy teoretycznej praktycznymi umiejętnościami oraz szansą na stawianiu dalszych kroków w życiu polityczno-społecznym.


Kateryna Levchenko

 Nazywam się  Kateryna Levchenko, pochodzę z Doniecka - Wschodnia Ukraina.

Jestem absolwentką wydziału historii Uniwersytetu Donieckiego oraz  Instytutu Języków Obcych w Gorlowce, gdzie studiowałam język angielski i literaturę zagraniczną.

Od 5 lat pracuję w organizacjach pozarządowych na Ukrainie ukierunkowanych na integrację europejską i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Przez rok zdobywałam doświadczenie zawodowe w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni w ramach Wolontariatu Europejskiego, gdzie byłam odpowiedzialna za organizację wizyt studyjnych dla młodzieży z Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii, jednoczesnie byłam współodpowiedzialna za wdrażanie projektów międzynarodowych. W Doniecku pracuję w organizacji pozarządowej jako koordynator projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zarówno Unii Europejskiej jak i samorządu lokalnego.

Na gruncie obecnej polityki zagranicznej Ukrainy, skierowanej w stronę UE, jestem bardzo zainteresowana rozwojem stosunków polsko-ukraińskich, ich dynamiką i transformacją. Uważam, że niezwykle pomocnym będzie dla Ukrainy bogate doświadczenie Polski zdobyte w drodze do Unii Europejskiej. Zamierzam pisać doktorat na temat politycznego, społecznego i naukowego partnerstwa Polski i Ukrainy w ramach polityki Partnerstwa Wschodniego i zaangażowania obu państw w prowadzenie powyższej polityki. Jestem pewna, że zdobytą w trakcie realizacji stażu w Parlamencie wiedzę i doświadczenie w pełni wykorzystam zarówno w działalności naukowej jak i w pracy zawodowej.Oleg Borynyak

 Urodziłem się w 1984 r. w Iwano-Frankiwsku. Moje zainteresowania Polską są bezpośrednio związane z moimi studiami. Najpierw pisząc pracę magisterską na Narodowym Uniwersytecie Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na temat działalności Armii Krajowej na terenach Zachodniej Białorusi, zacząłem uczyć się języka polskiego, żeby móc korzystać z polskich źródeł. Później kontynuowałem naukę na studiach doktoranckich, gdzie także zajmowałem się badaniem stosunków polsko-białoruskich po 1991 roku.

Dzięki znajomości języka polskiego, otrzymałem możliwość podjęcia studiów w Polsce. W latach 2007-2009 studiowałem w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Europa Wschodnia). Studiując w Polsce na ww. kierunku miałem rzadko spotykaną możliwość uczenia się przez dwa lata języka litewskiego, co było dla mnie całkowitą niespodzianką. Kolejną przyjemną niespodzianką jest dla mnie staż w Kancelarii Sejmu w Biurze Spraw Międzynarodowych w komisji do spraw Unii Europejskiej. Sądzę, że właśnie staż w tej komisji otworzy przede mną nowe horyzonty, a zdobyta w ciągu stażu wiedza i umiejętności będą wkrótce wykorzystane przeze mnie w praktycznej działalności. Dziś jeszcze nie wiem, jaka to będzie sfera, ale mam ogromną nadzieję, że ten kapitał, który zainwestowała we mnie Ukraina oraz Polska, wykorzystam dla pomyślnego rozwoju stosunków polsko-ukraińskich na naszej wspólnej drodze ku lepszej przyszłości.

Beata Strujewa

 Urodziłam się w przepięknych okolicach Wileńszczyzny nieopodal Wilna. Moje więzi z kulturą polską są bardzo ścisłe. Pochodzę z polskiej rodziny, ukończyłam polskie gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Jestem członkinią organizacji pozarządowej Klub Studentów Polskich na Litwie, której głównym celem jest zrzeszanie i aktywizacja polskiej młodzieży akademickiej na terenie Litwy.

Ukończyłam pedagogikę socjalną na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Obroniłam pracę licencjacką na temat „Przestępczość nieletnich na Litwie”. Pracowałam jako koordynatorka projektów i pracy w organizacji pozarządowej. Działalność ta opierała się na koordynowaniu i realizacji programów, pracy, szkoleń w zakresie problemów związanych z młodzieżą przestępczą oraz zależną od substancji psychoaktywnych.

Obecnie jestem studentką studiów magisterskich socjologii dobrobytu na Uniwersytecie Michała Romera. Piszę pracę magisterską na temat problemów resocjalizacji młodocianych przestępców na Litwie. W pracy badawczej opieram się na przykładzie systemu resocjalizacji w Polsce. Możliwość uczestniczenia w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych przybliży do badanych przeze mnie problemów resocjalizacji. Jest to wspaniała okazja praktycznie pogłębiać świadomość i wiedzę zdobytą podczas studiów o systemie polityki socjalnej, procesie legislacyjnym. Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest to wsapaniała możliwość kształtowania i pogłębiania wiedzy na temat systemu politycznego Polski, stosunków między Polską a Litwą.

Serdecznie dziękuję dla Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polski za możliwość uczestniczenia w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Jest to wyjątkowa okazja w realizacji swoich celów i osiąganiu planów życiowych.