Brak nazwy działu

Jeanette Rewera  

 Studiowałam  germanistykę, historię współczesną i historię Europy Wschodniej na Westfälische-Wilhelms-Universität Münster i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam studia dodatkowe na kierunku retoryki i kształenia językowego na Westfälische-Wilhelms-Universität. W 2010 r. zdobyłam tytuł magistra.  Od 2006 r. pracowałam dla Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiej Akademii Młodzieży Münster (Deutsch-Polnische Jugendakademie Münster e.V.), która jest centralą Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) i członkiem Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich (Deutsch-Polnische Gesellschaft e.V.). W ramach mojego zaangażowania byłam menedżerem projektów międzynarodowych, zwłaszcza dla polsko-niemieckiej młodzieży. Ponadto prowadziłam promocję Stowarzyszenia w Niemczech i w Polsce. Od 2008 r. do początku 2011 r. byłam wiceprezesem tej organizacji pozarządowej.  Ukończyłam zaawansowane szkolenie w dziennikarstwie telewizyjnym. W zakresie wolontariatu w sektorze kultury pracowałam jako dziennikarka w telewizji lokalnej.  A dlaczego jest to dla mnie tak interesujące, że uczestniczę w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych? Z trzech prostych powodów: 1.) Z ciekawości poznania systemu politycznego RP w praktyce;2.) Przez motywację, aby propagować międynarodowe zagadnienia i kooperacje; 3.) Bo chciałabym po zdobytych doświadczeniach w Sejmie i na Uniwersytecie Warszawskim       pracować w międzynarodowych organizacjach, w dziennikarstwie lub w świecie nauki.


  
Ganna Kułakovska

Nazywam się Ganna Kułakovska. Mam 23 lata. Urodziłam się w przemysłowym mieście Ukrainy – Doniecku. W tym roku ukończyłam studia magisterskie z inżynierii materiałowej. Dzięki kierunkowi wykształcenia mam pojęcie o procesach, związanych z przemysłem metalurgicznym. W 2007 roku rozpoczęłam działalność w kierunku walczenia z zanieczyszczeniami, zajmowałam się organizacją akcji ekologicznych w Doniecku. Uczestniczyłam w akcjach segregacji śmieci i sadzenia drzew przy szkołach i nowych budynkach.
Pierwsze informacje o Polsce uzyskałam na lekcjach historii. Bardzo zainteresowało mnie to Państwo, które potrafiło po tylu latach w bloku socjalistycznym, tak szybko odbudować swoją gospodarkę i doprowadzić do tego żeby zostać przyjętym do Unii Europejskiej.W trakcie trwania Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych chciałabym dowiedzieć się czegoś na temat ochrony środowiska w tym kraju. Chciałabym poznać metody walki z zanieczyszczeniami związanymi z przemysłem ciężkim. Polska będąc w Unii Europejskiej, ma dostęp do różnych technologii, które niestety na obecną chwilę nie są dostępne dla Ukrainy. Pobyt w Polce daje możliwość poznania tych metod a po powrocie do kraju możliwość poprawy sytuacji środowiska w nim. 


Kateryna Marynyak


Nazywam się Kateryna Marynyak, mam 23 lata, mieszkam w Równem. Dwa lata temu skonczyłam studia wyższe na kierunku stosunki międzynarodowe krajów słowiańskich.
Języka polskiego zaczęłam się uczyć na 2 roku studiów  a od tego czasu kiedy po raz pierwszy pojechałam do Polski - zaczęłam interesować się kulturą i życiem tego kraju. W tym mi pomogła moja praca – organizuję różnie spotkania i wymiany dla młodzieży, moja organizacja zapraszała uczestników i trenerów z Polski.A w roku 2010 odbywałam wolontariat w warszawskim biurze Fundacji Polsko-Ukraińskiej współpracy PAUCI.Od 2006 roku jestem członkiem ogólnoukrainskiej organizacji pozarządowej "Fundacja Inicjatyw Regionalnych". W latach 2008 – 2009 pełniłam funkcję zastępcy sekretarza międzynarodowego organizacji "Fundacja Inicjatyw Regionalnych". Przeważnie pracowałam jako koordynator programóm dla dzieci i młodzieży.Od 2008 r. jestem regionalnym koordynatorem ogólnoukrainskiego programu edukacji nieformalnej dla młodzieży "Pracownia aktywności obywatelskiej" w Równem, w tym roku prowadzimy ten program  z partnerami z Polski.W roku 2004, podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie byłam zaangażowana w organizację miasteczka namiotowego w Równem, a rok później zostałam odznaczona znakiem „Gwardia Rewolucji”.Uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych Kancelarii Sejmu jest dla mnie wyjątkową szansą nauczenia się politycznego systemu Polski jako państwa-członka Unii Europejskiej. Chciałabym w trakcie stażu uzyskać cenne kwalifikacje w związku z moimi planami pracy w placówkach dyplomatycznych, w tym obszarze planuję również kolejne studia wyższe.


Edgar Voitechovic
 
Nazywam się Edgar Voitechovič, mam 22 lata i pochodzę z południowo – wschodniej części Litwy ze wsi Butrymańce rejonu Solecznickiego. Wywodzę się z polskiej rodziny. Od dzieciństwa miałem styczność z kulturą i językiem polskim. Wychowywano mnie w duchu polskości. Jestem członkiem Związku Polaków na Litwie. Od czterech lat studiuję politykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. W ubiegłym roku obroniłem pracę licencjacką pod tytułem ,,Polacy na Wileńszczyźnie: na przykładzie Butrymańc po II wojnie światowej’’. Obecnie jestem studentem I roku studiów magisterskich w Instytucie Polityki Społecznej UW. Piszę pracę magisterską na temat szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie.  Jest mi niezmiernie przyjemnie, że mam okazję uczestniczyć w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Mam nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas stażu
w kancelarii Sejmu RP będę mógł wykorzystać w swoim życiu osobistym i zawodowym. 


 Falk Flade

Pierwsze kontakty z kultur
ą polską miałem w trakcie swoich studiów slawistyki, historii Europy wschodniej i ekonomii politycznej w malowniczym miasteczku bałtyckim Gryfia/Greifswald. Wówczas wybrałem polski jako pierwszy język przypuszczajac, że stosunki polsko-niemieckie muszą i będą intensyfikować się mocno po zmianach politycznych ostatnich dwóch dziesięcioleci. A tak naprawdę poznałem Polskę „od środka” podczas rocznego pobytu studyjnego na Uniwersytecie Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pisząc póżniej swoją pracę magisterską o powieści Dolina Issy Czesława Miłosza spróbowałem połączyć właśnie te dziedziny swoich studiów, które mnie najbardziej ciekawiły: język, literatura oraz historia Polski bądź całego obszaru Europy środkowej i wschodniej. Praca ta została nagrodzona podczas PolenmARkTu, słynnego festiwalu polskiej kultury w mieście Greifswald. Tragiczną przeszłością polsko-niemiecką (i nie tylko tą) zajmowałem się w Oświęcimiu, odbywając tam kilkumiesięczny staż w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży pod patronatem Polsko-niemieckiej Współpracy Młodzieży. Z biegiem czasu moje zainteresowania historią, literaturą i kulturą Polski rozszerzyły się o dziedzinę polityki. Możliwość pogłębienia swoich zainteresowań politycznych w Sejmie to dla mnie wielkie szczęście i zaszczyt. Tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę nadchodzącą polską prezydencję Rady Unii Europejskiej i związane z tym negocjacje dotyczące członkostwa Chorwacji oraz partnerstwa wschodniego, a zwłaszcza wymagającej współpracy z Białorusią.
 


 Maciej Grudzinski

Nazywam się Maciej Grudzinski, mam 25 lat, urodziłem się w Bytomiu i mieszkam od 22 lat w Niemczech.  Aktualnie jestem studentem na magisterskich studiach II stopnia kierunku „Political Management and Public Policy” na NRW School of Governance w Universytetce Duisburg-Essen. W październiku 2010 ukończyłem licencjat o kierunku politologia/ekonomia na Uniwersytecie Martin-Luther w Halle-Wittenberg. W trakcie studiów moją największą pasją była nauka o działalności Parlamentu, ekonomia, oraz historia stosunków polsko-niemieckich. W tym kierunku  pierwsze doświadczenia zdobyłem jako student Erasmusa w semestrze letnim 2009r. na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Przez praktykę w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie 2010r pogłębiłem i uzupełniłem moją wiedzę. Uczestnictwo w programie MPSP jest dla mnie znakomitą możliwością żeby rozszerzyć swoje zainteresowania naukowe i dołączyć do moich polskich korzeni. Bardzo cieszę się na pobyt i pracę w Sejmie, oraz oraz czas który spędzę w Warszawie.
 

Crina Barladianu


Nazywam się Crina Barladianu, jestem Rumunką zatrudnioną w polskiej placówce w Bukareszcie. Z Polską łączą mnie najmilsze wspomnienia z czasów studiów. Jako stypendystka rządu rumuńskiego, spędziłam siedem lat w Krakowie, gdzie skończyłam Filologię Angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim i Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych w Katedrze UNESCO do badań nad przekładem i komunikacją międzykulturową. Podczas tego pobytu, kraj ten stał się moim drugim domem, a poznani tam Polacy – moją drugą rodziną. Dzięki mojej obecnej pracy w Ambasadzie RP w Bukareszcie mam szansę na „codzienną podróż” na terytorium Polski i kontakt z polskim językiem i polską rzeczywistością. Uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych jest dla mnie ogromną szansą rozwoju zawodowego, okazją do porównania systemu ustawodawczego w Polsce z tym w Rumunii i do poznania Polski przez inny pryzmat niż ten z okresu studenckiego. 


 Ilka Papp-Zakor

 Nazywam się Papp-Zakor Ilka. Pochodzę z Siedmiogrodu, z Klużu – z miasta, w którym można odnaleźć ślady prawie każdej kultury  Europy Środkowej. Urodziłam się w roku przełomu, w 1989. Sądzę, że właśnie te warunki mnie determinowały do ciągłego szukania swojego własnego miejsca w Europie, a przez to również do szukania samej Europy. Studiowałam filologię rosyjską i węgierską. Pierwszy mój kontakt z kulturą polską miałam w dzieciństwie, kiedy przeczytałam Tango Mrożka. Odnośnie tej sztuki teatralnej powiedział mi ktoś póżniej, że takie poczucie absurdu to polska cecha narodowa. Nie wiedziałam, i nadal nie wiem, czy to prawda, ale mnie to przyciągało. Podczas studiów chodziłam na zajęcia językowe organizowane przez Centrum Kultury Polskiej z Klużu, i sama brałam udział w organizacji rozmaitych wydarzeń kulturowych w ramach centrum.  Z ciekawością czekam na staż i na pobyt w Warszawie. 


Tetiana Lychaczova

 Nazywam się Tetiana Lychaczowa. Mam 25 lat. Pochodzę z przepięknego kraju Ukraina. Moje zainteresowania Polską zacząło się na uniwersytecie, gdzie studiowałam historię Polski oraz losy Polaków w Imperium Rosyjskim. Dzięki Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie udało się mnie głębiej zapoznać z obyczajami i tradycjami Polaków, ich dorobkiem literackim, artystycznym, naukowym. Stala się Polska bliska memu sercu. Po zakończeniu w 2007 r. wydziału historii Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia W.N. Karazina wstąpiłam do doktorantury na kierunku „Historia powszechna”. W styczniu 2011 r. obroniłam doktorat na temat „Uchodźcy polscy w Rosji (sierpień 1914 r. – listopad 1917 r.)”.
Na zajęciach ze studentami pogłębiam temat totalitaryzmu, kształtowania demokracji i tradycji demokratycznych, rozwoju UE i NATO, strategii geopolitycznej i stosunków międzynarodowych oraz rozwoju idei narodowej, zachowania identyczności narodowej, transformację świadomości społecznej w totalitarnym i demokratycznym społeczeństwie. Doszłam do wniosku, iż zapożyczenie doświadczenia od innych krajów ma wielkie znaczenie dla młodego państwa, którym jest Ukraina. Losy historyczne narodów polskiego i ukraińskiego są podobne według odrębnych składowych. Mam głębokie przekonania że uwzględnienie udanego doświadczenia Polaków, najbliższych sąsiadów Ukraińców, w sprawie budownictwa państwa prawnego, rozbudowy społeczeństwa obywatelskiego ma ważne znaczenie dla współczesnej Ukrainy. Polacy są jaskrawym przykładem tego, jak jeden z narodów słowianskich wstąpił do wielkiej rodziny europejskiej i zachował swoją samoistność narodową. Właśnie dla tego pragnę brać udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych w Polsce i w praktyce zapoznać się z cechami życia politycznego i budową państwową Rrzeczypospolitej Polskiej, dogłębniej poznać kulturę państwa i mentalność Polaków. Praca w Sejmie napawa mnie ogromną radością. 


Edmund Liksa

 Nazywam się Edmund Liksza. Urodziłem się w Wilnie. Wyrosłem na Wileńskiej wsi noszącej nazwę Mościszki. Tam ukończyłem Mościszską szkołę podstawową, a następnie Bujwidzką średnią szkołę z polskim językiem nauczania. W 2010 r. ukończyłem studia w Kolegium Wileńskim na  kierunku zarządzania i administracji biznesu, w zakresie zarządzania biznesem gastronomicznym. W czasie studiów zostałem członkiem Klubu Studentów Polskich na Litwie. Celem klubu jest zrzeszanie i aktywizacja polskiej młodzieży akademickiej na terenie Litwy. Teraz zajmuję stanowisko przewodniczącego jednego z działów klubu – działu relacji publicznych. W latach 2008 – 2010 byłem stypendystą Fundacji Semper Polonia. W ciągu 3 lat aktywnego działania na rzecz środowiska polskiego na Litwie nawiązałem ścisłe więzie z polską młodzieżą zarówno z Litwy, jak i z zagranicy. Przez to też zaczęłem aktywnie angażować się w życie społeczno-polityczne.Niezmiernie się cieszę z zakwalifikowania do Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych.  Jest to wspaniała okazja do pogłębienia wiedzy o systemie politycznym oraz możliwość przyjrzenia się z bliska pracy komisji sejmowej. Sądzę, że podczas stażu mógłbym odnaleźć wiele fascynujących faktów o Polsce i zarówno pogłębić swoją wiedzę o niej.Zdobyte doświadczenie oraz cenna wiedza podczas stażu, w szczególności w komisji sejmowej, z pewnością zaowocują w moim dalszym rozwoju zawodowym i osobistym oraz  pozwoli na ich wykorzystanie w przyszłości w działaniach na rzecz środowiska polskiego na  Litwie.

Zsolt Naday
 Jakby ktoś ze znajomych jeszcze 6 lat temu powiedział mi, że za kilka lat będę doskonale znał język polski, że w Polsce spędzę blisko 3 lata swojego życia, że bardzo polubię ten kraj - nie uwierzyłbym mu. Moja przygoda z Polską, a raczej z językiem polskim zaczęła się blisko pięć i pół roku temu, kiedy to zacząłem studiować filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmány'a. Podczas studiów korzystając z różnych stypendiów krajowych i międzynarodowych wielokrotnie
wyjeżdżałem do Polski rozwijać swoje umiejętności językowe i poznawać kulturę tego kraju. Tak m. in. spędziłem blisko 2 lata (4 semestry) we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie poznałem bardzo ciekawych ludzi i gdzie zainteresowałem się historią języków słowiańskich i historią mojego języka ojczystego (węgierskiego). Po ukończeniu studiów polonistycznych udało mi się jeszcze raz wyjechać do Polski. Tym razem do Lublina, gdzie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II studiowałem historię i dzieje Europy Środkowej i Wschodniej. Zainteresowanie językami i dziejami krajów Europy Środkowej i Wschodniej były przyczyną ubiegania się o stanowisko stażysty w Sejmie RP. Mam nadzieję, że nowe wyzwania jakie czekają mnie w związku z podjętym stażem pozwolą mi na zapoznanie się z polską historią, polityką zagraniczną, gospodarczą i przede wszystkim pozwolą mi uzyskać życiowe doświadczenia, które w przyszłości pomogą mi w poszukiwaniu mojej drogi życiowej.


Elena Carmen Larco

 Nazywam się Elena Carmen Larco. Meszkam i pracuję w Jassach w północno-wschodniej Rumunii. Ukończyłam studia licencjackie, specjalność: język i literatura rosyjska oraz język i literatura rumuńska na Uniwersytecie w Jassach. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie w Bukareszcie, na Wydziale Językόw Obcych, specjalność: język rosyjski. Podczas studiόw byłam stypendystką Institutu „A.S. Puszkina” w Moskwie. Obecnie pracuję jako nauczyciel języka rumuńskiego w liceum teoretycznym w Jassach. Jestem również tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego. Współpracuję z Radio Iasi i z TVR Iasi w audycjach kulturalnych i koordynuję szkolną grupę teatralną. Moja przygoda z językiem polskim i polską kulturą rozpoczęła się na lektoracie UAIC w Jassach. Początki były trudne, ale ciężka praca, silna motywacja i pasja zaczęły przynosić pozytywne efekty. Otrzymałam stypendia  na miesięczne kursy języka i kultury polskiej w Rzeszowie, w Lublinie i w Krakowie. W 2008 roku zdałam egzamin i otrzymałam certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziome B1. Dzięki Lektoratowi Języka Polskiego w Jassach mam możliwość pogłębiać swoją wiedzę językową, poznawać polskie tradycje, polską kulturę i historię oraz oglądać wspaniałe polskie filmy. Mam nadzieję, że będę mogła wykorzystać w mojej pracy zawodowej doświadczenie zdobyte podczas stażu w Sejmie RP. Po ukończeniu  stażu chciałabym pracować w instytucji zajmującej się wymianą kulturalną lub edukacyjną i przystąpić do kolejnych egzaminόw certyfikatowych z języka polskiego na wyższych poziomach.

Beata Lachowicz
 Nazywam się Beata Lachowicz. Urodziłam się i wychowałam w pięknym mieście, stolicy Litwy - Wilnie. Pochodzę z polskiej rodziny, dlatego język, kultura i tradycje polskie towarzyszą mi od kolebki. Ukończyłam polskie gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, a następnie podjęłam się studiów na Uniwersytecie Wileńskim. Wiosną b.r. obroniłam pracę licencjacką i otrzymałam dyplom specjalisty komunikacji i informacji. Podczas studiów byłam stypendystką Fundacji Semper Polonia. Od 2007 r.  należę do pozarządowej organizacji zrzeszającej młodzież polską na Litwie - Klub Studentów Polskich. W roku 2008 zostałam wybrana do zarządu KSP, obecnie pełnię funkcje przewodniczącej Działu Komunikacji. Dzięki działalności Klubu, miałam okazję brać udział i organizować wiele projektów, imprez oraz szkoleń, przeznaczonych członkom KSP jak też na rzecz mniejszości polskiej na Litwie. Szczególnie zaangażowana byłam w projekty dla domów dziecka w Wilnie, na Wileńszczyźnie i w Solecznikach, takich jak: „Dary jesieni” oraz coroczna akcja charytatywna realizowana wspólnie z Domem Kultury Polskiej w Wilnie „Gwiazdka dla sierot”. Od paru lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, organizując projekt skierowany do polskich dzieci na Wileńszczyźnie „Wakacje z kulturą i językiem polskim”. Jestem koordynatorem wolontariuszy i opiekunką dzieci podczas półkolonii. Zakwalifikowanie się na Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest niesamowitą okazją pogłębienia wiedzy o procesach legislacyjnych, poznania systemu parlamentarnego i administracji RP. Doświadczenie i wiedza nabyta podczas stażu niewątpliwie przyczynią się do mego rozwoju osobistego, jak też do realizacji zawodowej. Pragnę złożyć wyrazy wdzięczności Kancelarii Sejmu RP za tak wspaniałą możliwość.

Akos Hangya

 Nazywam się Ákos Hangya. Urodziłem się w małym miasteczku Gyöngyös, od dzieciństwa mieszkam w Budapeszcie. W roku 2009 ukończyłem filologię polską, rok później  historię ze specjalizacją Europy Środkowej na Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya w Piliscsabie. Pierwszy kontakt z Polakami miałem po maturze. Podczas studiów miałem okazję poznać Polskę, polską kulturę i historię. Dwa semestry spędziłem w Lublinie na KUL-u, oraz pół roku w Krakowie, w ramach stypendium Funduszu Wyszehradzkiego.
Od początku studiów moje zainteresowania wiążą się z historią Polski, pracę magisterską napisałem o politycznej historii Galicji. Jako stażysta w Sejmie chciałbym poznać z bliska współczesny system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej i pracę komisji sejmowych. Mam nadzieję że na Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych mogę zdobyć takie pożyteczne doświadczenia, które mógłbym wykorzystać w późniejszym życiu zawodowym.