Brak nazwy działu

Alicja Wołodko

Nazywam się Alicja Wołodko, pochodzę z małej polskiej wioseczki na Wileńszczyźnie (Litwa). Skończyłam średnią szkołę z polskim językiem nauczania, a potem wstąpiłam na studia do Uniwersytetu Wileńskiego. Obecnie jestem filologiem jęz. litewskiego i jęz. niemiecki. Jestem Polką z Litwy, co moim zdaniem już dużo mówi. Od zawsze byłam z kulturą i jęz. polskim na ty.  W czasach studenckich, oprócz aktywnego udziału w życiu i projektach uczelni, całą głową zaangażowałam się w działalność Klubu Włóczęgów Wileńskich, jednoczącym, jak my to mówimy, niestandardową młodzież. Naszym drogowskazem jest włóczęga duchowa i fizyczna, czyli wykorzystując  każdą możliwość próbujemy gdzieś wyjechać, coś zobaczyć i poznać, organizujemy dyskusje, wieczory kina dobrego, szkolenia, tradycyjnie organizujemy również rząd przedsięwzięć, skierowanych do młodzieży polskiej na Litwie. Obecnie pełnię obowiązki prezesa Klubu. Mówiąc o moim doświadczeniu zawodowym warto wymienić pracę przy organizacji jednego z najbardziej znaczących wydarzeń w kulturze polskiej na Litwie –„Światowy Zjazd Wilniuków“. W czasie organizacji tego projektu zebrałam bezcenne doświadczenie nie tylko organizacyjne, ale również te mocno podbudowujące - życiowe: dane mi było obcować z ludźmi, którzy kiedyś dawno z różnych przyczyn musieli opuścić Wilno, ale nadal zostają mu wierni, czują niezwykły sentyment do tego miasta.
Niezmiernie się cieszę z możliwości uczestniczenia w Międzynarodowym  Programie Staży Parlamentarnych. Jest to dla mnie okazja z bliska się przyjrzeć pracy na jednym z najwyższych szczebli państwowych, poznać współczesny system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem pewna, że zdobyte przeze mnie doświadczenie będzie niezwykle cenne w mojej dalszej pracy zawodowej i społecznej.


Lars LeschewitzLars
Nazywam się Lars Leschewitz i mam 27 lat. Jestem z północnych Niemiec, ale już od prawie 6 lat mieszkam w Berlinie. Studiowałem politologię na Freie Universität Berlin, specjalizując się w stosunkach międzynarodowych, Unii Europejskiej, teorii politycznej i – oczywiście – polityce Polski.
Pierwsze kontakty z Polską i językiem polskim miałem właśnie 6 lat temu, kiedy przeprowadziłem się do Berlina. Poznałem dużo sympatycznych osób z Polski, wśród nich moją obecną narzeczoną, i zacząłem interesować się tym krajem i językiem.Po wielu pobytach turystycznych w Polsce, od września 2008 r. do lipca 2009 r. studiowałem  na Uniwersytecie Jagiellońskim, pogłębiając moją wiedzę o historii, polityce i kulturze Polski. Bardzo się ucieszyłem, gdy dowiedziałem się, że istnieje taka fajna możliwość poznania działalności polskiego parlamentu przez Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych. Bardzo chciałbym  pracować w niemieckim parlamencie, więc poznanie tej działalności  będzie dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Fakt, że ten program odbywa się w Warszawie to kolejny wielki plus, bo mogę jeszcze raz spędzać czas w Polsce i w mieście, które do tej pory tylko znam z krótkich wycieczek.Poza tym cieszę się, że będę mógł poznać nowych, ciekawych ludzi z Polski i innych krajów.


Svitlana Matiazh

 

 Nazywam się Svitlana Matiazh, jestem obywatelką Ukrainy. Mieszkam w południowej części Ukrainy (miasto Mykołajiw). Jestem magistrem socjologii oraz magistrem w sferze administracji publicznej: ukończyłam studia na Czaromorskim Państwowym Uniwersytecie im. Petra Mohyły. Obecnie pracuję na tym uniwersytecie jako wykładowca.

W 2009/2010 studiowałam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie jako stypendystka Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Odbywałam praktykę w Departamencie Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w 2010 r. Otrzymałam dyplom XX Jubileuszowej Wschodniej Szkoły Letniej 2010 Uniwersytetu Warszawskiego.W 2011 roku obroniłam pracę doktorską na temat „Rozwój regulacji Państwa w sferze mecenatu na Ukrainie”. Mam publikacji w sferze administracji publicznej.Ciekawym wydaję mi się porównanie społeczno-ekonomicznych warunków w Polsce i na Ukrainie. Podczas udziały w Programu ważnym dla mnie jest wymiana doświadczeń; zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce. Bardzo mi interesuję udział w pracach wybranej komisji sejmowej, gdzie będę w stanie zbadać podstawowe formy realizowania administracji publicznej. Ważnym jest także nawiązanie nowych kontaktów dla współpracy, zapoznanie się z ciekawymi ludźmi z różnych krajów. Jestem pewna, że doświadczenie, zdobyte w trakcie udziału w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych organizowanym przez Kancelarię Sejmu we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim wykorzystam w swojej działalności naukowej i życiu zawodowym.
Zoltán Gergely

Zoltán

Nazywam się Zoltán Gergely, urodziłem się w 1986 r. w Budapeszcie. Nie mam polskich korzeni, przed studiami w żaden sposób nie byłem związany z Polską. Potem przez spontaniczny pomysł zostałem studentem filologii polskiej i okazał to się dobrą decyzją, teraz już nie mógłbym sobie wyobrazić innej drogi życia. Podczas studiów spędziłem dwa semestry na wymianie, we Wrocławiu i w Krakowie, wtedy ostatecznie zostałem miłośnikiem języka, kultury, krajobrazu i realiów polskich. Jako pracę magisterską napisałem słownik slangu, odbyłem 3-miesięczny staż w Instytucie Polskim w Budapeszcie i wyprowadziłem się do Warszawy, żeby zamieszkać ze swoją dziewczyną Polką. Od września 2011 r. mieszkam tutaj i pielęgnuję stosunki polsko-węgierskie pod różnymi względami: jestem kucharzem w kawiarni węgierskiej, wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne oraz pomagam w Węgierskim Instytucie Kultury gdy jest potrzeba. Chciałbym zostać profesjonalnym tłumaczem, wydać słownik slangu i wygrać Tour de Pologne dla Amatorów. O stażu usłyszałem od kolegi Węgra, który rok temu w nim uczestniczył i zgłosiłem się, aby lepiej poznać życie publiczne i funkcjonowanie demokracji w Polsce.


Joanna Sokolnik

JoanaMam na imię Joanna Sokolnik. Pochodzę z Trok, uroczego miasteczka nieopodal Wilna. W 2011 r. ukończyłam studia I stopnia w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Wileńskim. Podczas ostatnich lat odbyłam kilka praktyk zawodowych, m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w Centrali Kredyt Banku, samorządzie miasta. W lutym br. również odbyłam staż w biurze poselskim w Parlamencie Europejskim. Od kilku lat jestem zaangażowana społecznie, należę do pozarządowej organizacji zrzeszającej młodzież polską na Litwie – Klub Studentów Polskich. Dzięki aktywnej działalności w KSP, mam możliwość zarówno brać udział w przeróżnych projektach, jak i realizować swoje własne inicjatywy. W ubiegłym roku zostałam absolwentką Stowarzyszenia Szkoły Liderów. MPSP  stanowi dla mnie kolejny jakże ważny etap w dalszej drodze rozwoju zawodowego, dlatego mam ogromną satysfakcję z zakwalifikowania się do Programu. Szczególne zainteresowania budzą we mnie prace Komisji Gospodarki oraz działalność lobbingowa na terenie Sejmu.


Agnieszka Jermołajewa

AgnieszkaNazywam się Agnieszka Jermołajewa, mam 26 lat. Urodziłam się w stolicy Litwy, Wilnie. Pochodzę z polsko-rosyjskiej rodziny, i od  lat najmłodszych byłam wychowywana w duchu polskości. Moje więzi z kulturą polską są bardzo ścisłe, ukończyłam polską szkołę średnią im. J.I. Kraszewskiego. Kilka razy wypoczywałam na koloniach polonijnych i zwiedziłam takie miasta jak Gdańsk, Gdynia, Toruń, Koniń. W roku 2008 ukończyłam prawo na Uniwersytecie Michała Romera. Obecnie jestem studentką studiów magisterskich prawa karnego i kryminologii na Uniwersytecie Michała Romera. Od roku 2007 pracuję w Zakladzie Karnym dla mężczyzn - jestem pracownikiem działu ochrony. Odbyty staż będzie dla mnie niezwykłym doświadczeniem zawodowym, a także ukierunkuje moje zaangażowanie w życie społeczne i polityczne na Litwie. Serdecznie dziękuję Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polski za możliwość uczestniczenia w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Jest to wyjątkowa okazja w realizacji swoich celów i osiąganiu planów życiowych a także znakomitą możliwością do poznania od wewnątrz systemu wyborczego, struktury politycznej oraz być świadkiem procesów, jakie tworzą historie obu naszych Państw.Laura-Magdalena Cojocaru


LauraNazywam się Laura-Magdalena Cojocaru, mam 23 lata i pochodzę z przyjemnego, spokojnego miasta Ocna-Mureş w Rumunii. Ukończyłam studia na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca, a obecnie studiuję Ekonometrię i Statystykę Stosowaną na studiach magisterskich. Moja pasja do języka i kultury polskiej zaczęła się dwa lata temu, kiedy miałam okazję przyjechać do Polski w ramach stypendium Erasmus na semestr letni i studiować w Warszawie. Od tamtej pory zaczęłam się bardziej interesować polską kulturą, historią i tradycją. Po powrocie do Cluju zapisałam się na kurs języka polskiego, organizowany na Uniwersytecie Babeş-Bolyai. Brałam udział we wszystkich wydarzeniach na temat polskich reżyserów, filmów, pisarzy, poetów, polskiej kuchni i polskiej tradycji. W wolnym czasie lubię podróżować, robić zdjęcia, czytać literaturę klasyczną, słuchać muzyki i  tańczyć salsę. Fascynuję się poznawaniem nowych kultur poprzez językowego wzbogacenia. Aktualnie rozmawiam swobodnie po języku rumuńskim, węgierskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim oraz polskim.  Staż parlamentarny w Sejmie byłby dla mnie okazją do pogłębiania wiedzy na temat kultury polskiej, a także do porównania polskiej polityki z rumuńską. Wiedza ta, będzie mogła być wykorzystana przeze mnie w mojej przyszłej pracy, związanej ze statystyką w analizie danych lub w doradzaniu innym osobom w sprawach związanych z pomiarami statystycznymi. Jestem przekonana że poznanie z bliska sposobu działania polskiego systemu ekonomicznego w międzynarodowym rynku wspomoże mi do nawiązania głębszej relacji między Rumunią a Polską.Lukas Becht

LukasUrodziłem się w roku 1986 w Wiesbaden. Do Polski po raz pierwszy przyjechałem jako wolontariusz, po maturze w 2005 roku. Od tego momentu zacząłem interesować się Polską oraz językiem polskim. W ramach programu Erasmus i dzięki stypendium ufundowanemu przez Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung oraz Studienstiftung des deutschen Volkes spędziłem pełny rok w Warszawie jako student Uniwersytetu Warszawskiego i centrum językowego Polonicum. W czasie tego pobytu odbyłem również staż w Instytucie Spraw Publicznych (ISP). W roku 2012 ukończyłem studia magisterskie z politologii, socjologii oraz filozofii na Uniwersytecie we Freiburgu. Tematem mojej pracy magisterskiej był Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Polską się interesuję przede wszystkim dlatego, że jest ona krajem bogatej tradycji, trudnych stosunków z Niemcami oraz niezwykle dynamicznych przemian społecznych. Z tego powodu jako koordynator grupy lokalnej zaangażowałem się w działalność Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS). Najciekawsza jest jednak polska polityka, którą w ramach stażu w Sejmie zamierzam poznać z bliska. Na swojej macierzystej uczelni we Freiburgu pracowałem jako studencki asystent naukowy na katedrze filozofii politycznej i historii idei politycznych -„poza Polską” to moje największe zainteresowanie naukowe.
Moja pasja to biegi średnie i długie – jestem medalistą zarówno Akademickich Mistrzostw Polski, jak i Niemiec. Bardzo lubię także kino, teatr i literaturę piękną.


Iryna Polova

IrynaNazywam się Iryna Polova, mieszkam we Lwowie na Ukrainie. Naprzeciwko wszystkim stereotypom – że każdy mieszkaniec Lwowa jest trochy Polakiem mogę powiedzieć, że urodziłam się na północy Ukrainy, w obwodzie Żytomierskim, dlatego pierwsze kontakty z Polską oraz z Polakami rozpoczęłam w czasie studiów na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych we Lwowskiej Akademii Komercyjnej, kiedy aktywnie uczestniczyłam w studenckim życiu naukowym. Po wizytach do Polski byłam zdziwiona i zachwycona, że kraj, który geograficznie zaczyna się mniej niż 100 km od mojego miasta, może tak dużo i tak pozytywnie różnic się od mojego kraju rodzimego. Dlatego w czasie studiów wyższych, a później podyplomowych i doktoranckich przeprowadzałam badania fenomenu transformacji oraz szybkiego postępu gospodarczego Polski, a zwłaszcza wpływu przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój kraju. Ze względu na to, swój udział w Programu chciałabym powiązać z ścisłą współpraca z członkami Komisji Gospodarki Sejmu, przecież zajmuje się ona problematyką nad która pracuje od lat, a właśnie pytaniami dotyczącymi restrukturyzacji gospodarki, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego, a także sprawami związanymi z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania przedsiębiorców.A poza tym – staż zapewnia ogromne możliwości nawiązania współpracy z młodymi liderami, realizacji wspólnych projektów i wymiany doświadczenia, podniesienia poziomu własnego kapitału ludzkiego oraz realizacji mojej pasji do fotografii – przecież Polska ma obfite możliwości turystyczne i jest krajem gościnnym.


Vyacheslav Zhelizko
 Vyacheslav
Nazywam się Vyacheslav Zhelizko, pochodzę z północnej części Ukrainy, z miasta Korosteń (obwód żytomierski). Urodziłem się w rodzinie mieszanej, polsko-ukraińskiej. Językiem i kulturą polską interesowałem się od dziecka. W wieku 14 lat, jak tylko pojawiła się możliwość, zacząłem się uczyć języka polskiego. Od 2003 roku studiowałem w Lublinie, w 2008 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2008 roku kontynuuję naukę na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2010 roku obroniłem pracę magisterską z socjologii.
Obecnie jestem studentem II roku studiów magisterskich w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Niezmiernie się cieszę, że będę mógł wziąć udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Jestem przekonany, że dzięki temu zdobędę niezwykle ciekawe doświadczenia, które przydadzą się później w życiu zawodowymElena-Tereza Dașchevici

Elena-Tereza Nazywam się Elena-Tereza Dașchevici jestem z Rumunii, mieszkam i pracuję w Bukareszcie. Ukończyłam program „Stosunki międzynarodowe” w dziale Nauk Politycznych, jak studia magisterskie i bardzo interesuję się stosunkami między krajami Europy środko-Wschodniej.  Od dawna byłam zafascynowana kulturą polską, historią i językiem, więc, kiedy miałam możliwość zaczęłam kurs języka polskiego w Instytucie Polskim w Bukareszcie. Potem, rok temu byłam na Erasmusie w Warszawie dla prawie 4 miesięcy i bardzo mi się podobało odkrywać trochę Polska. W tym okresie, miałam okazję naprawdę poznać  Polskę,  miałam bezpośredni kontakt z Polską kulturą, z Polakami i życia w Polsce w ogóle. Po powrocie z Polski uczestniczyłam znowu w kursie w Instytucie Polskim. W związku z tym, czekam z niecierpliwością zacząć staż.Lukas Plewnia

LukasUrodziłem się w 1982r. w Katowicach. W 1988 r. moi rodzice emigrowali wraz ze mną do Niemiec, gdzie dostaliśmy jako „Spätaussiedler” niemieckie obywatelstwo. Mimo to czuję się bardzo mocno związany z Polską. W domu zawsze rozmawiano po polsku i po niemiecku, dlatego też nie zapomniałem języka polskiego. Ale tak naprawdę pogłębiłem moje umiejętności w języku i wiedzę na temat polskich obyczajów, kiedy zacząłem interesować się polską polityką oraz czytać polską prasę. Bezpośrednią styczność z polską polityką doświadczyłem w trakcie praktyki w biurze poselskim ówczesnej posłanki Jolanty Hibner. Podczas kolejnej praktyki w. 2011 r. w Ambasadzie Niemiec w Warszawie umocniłem wiedzę o politycznych procesach. W Ambasadzie pracowałem między innymi w Wydziale ds. Polityki Społecznej, dlatego też miałem okazję zajmowania się polskimi systemami ubezpieczeń społecznych i dotyczącą tego zakresu polityką nacjonalną. Również jako student zajmowałem się polską polityką. Pracę licencjacką pisałem o okolicznościach prowadzących do reformy emerytalnej z 1999 r., a w pracy magisterskiej zajmowałem się rozwojem systemu emerytalnego od 1999 r. na podstawie założeń, które były ustalone przed wprowadzeniem nowego systemu. Poza tym zajmowałem się polskimi związkami zawodowymi i organizacjami imigrantów. Tytuł magistra zdobyłem na początku 2012r.
Uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych uważam jako szansę do jeszcze głębszego wglądu w polski parlamentaryzm i jako szansę rozwoju zawodowego.