Brak nazwy działu

Vasyl Dunets

Nazywam się Vasyl Dunets. Mam 24 lata. Urodziłem się w pięknym miasteczku nad rzeką Zbrucz – Husiatynie (obwód Tarnopolski, Ukraina). Ukończyłem studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Podatkowym w Irpiniu (Ukraina), a także stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim (Polska). Obecnie robię doktorat z politologii na Uniwersytecie Dragomanowa w Kijowie, a tematem pracy doktorskiej jest „Wsparcie publiczne na rzecz dzieci uzdolnionych jako czynnik kształtowania elity na Ukrainie. Ujęcie porównawcze Polski
i Ukrainy”. Zainteresowałem się Polską szczególnie podczas studiów w tym kraju, który sprawił na mnie niesamowite wrażenie. Od tego czasu zajmuję się analizą porównawczą Polski
i Ukrainy, zwłaszcza w zakresie wyborów samorządowych, parlamentarnych, samorządu terytorialnego i wsparcia na rzecz dzieci uzdolnionych. Jednocześnie od początku roku 2013 pracuję na pół etatu w Instytucie Dziecka Uzdolnionego w Kijowie, m.in. w wydziale międzynarodowym ds. Polski, co stanowi praktyczną część doktoratu. Brałem udział w wielu konferencjach międzynarodowych, wizytach studyjnych, dostałem wyróżnienie w VI konkursie im. Jerzego Giedroycia za pracę magisterską „Wybory samorządowe w Polsce i na Ukrainie w 2010 r. Ujęcie porównawcze”, a także stypendium za wyniki w nauce im. Bolesława Wierzbiańskiego.

Nabytą wiedzę i umiejętności podczas stażu pragnąłbym wykorzystać w swoim przyszłym życiu tak naukowym, jak zawodowym. Bezpośrednie zapoznania się z działalnością Parlamentu innego państwa jest doświadczeniem bezcennym i tę wiedzę zawsze można wykorzystać, na przykład, przy pisaniu artykułów, zwłaszcza porównawczych, ale także daje ona nowe, inne spojrzenie na proces legislacyjny we własnym i innym kraju. Głównie, chciałbym się przyczynić do rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, nawiązując współpracę w różnych dziedzinach i zakresach.


Bożena MieżonisMam na imię Bożena Mieżonis. Jestem z Wilna, stolicy Litwy.  Polacy są tu najliczniejszą mniejszością narodową, gdzie stanowią 6,58% ogółu ludności kraju. Zamieszkują głównie Wilno, a także rejon wileński, solecznicki, święciański  i trocki.Ukończyłam studia na kierunku fotografia i sztuka audiowizualna, na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.W ramach wymiany studenckiej ERASMUS miałam okazję przez jeden semestr studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na wydziale intermediów.Od 2008 roku do marca 2013 roku pełniłam funkcję koordynatora projektów kulturalnych w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (DKP). Do moich obowiązków należała przede wszystkim promocja polskiej oraz kresowej kultury, generacja koncepcji działalności DKP, przygotowywanie, realizacja, sprawozdawczość oraz rozliczanie projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.W 2009 r. pracowałam jako koordynator projektu „I Światowy Zjazd Wilniuków”, który odbył się w roku, w którym Wilno nosiło miano Europejskiej Stolicy Kultury, a Litwa obchodziła Jubileusz Tysiąclecia.  I Światowy Zjazd Wilniuków – Wilno 2009 zaprezentował unikatową wielokulturowość Wilna na wielu płaszczyznach, m.in.  pod kątem historycznym, a także we współczesnych realiach. Został on wciągnięty do programu Wilno – Europejska Stolica Kultury 2009, co świadczyło o tym, iż Litwa była zainteresowana zaprezentowaniem współczesnym mieszkańcom i zagranicznym gościom również dorobku wywodzącej się z Wilna kultury polskiej.Od 2012 roku pełnię funkcję prezesa w Klubie Włóczęgów Wileńskich (KWW), który zrzesza nietuzinkową oraz inteligentną młodzież polską. Historia klubu sięga roku 1923. Do KWW którego należeli m.in. Czesław Miłosz, Paweł Jasienica, Wacław Korabiewicz i inni. Podstawowym celem klubu jest włóczęga fizyczna oraz duchowa.W 2013 r. otrzymałam odznaczenie państwowe, Brązowy Krzyż Zasługi - przyznany przez prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych wzbogaci mnie w nowe doświadczenie, umożliwi poznanie mechanizmów podejmowania decyzji politycznych, procedur parlamentarnych oraz da możliwość poznania współczesnej polskiej kultury oraz historii na żywo. Zdobyte doświadczenie oraz wiedzę planuję wykorzystać w pracy oraz edukacji polskiej młodzieży w Wilnie.


 
Marek MaszaroNazywam się Marek Maszaro. Mam 24 lata. Urodziłem się w Wilnie. Pochodzę z polskiej rodziny, dlatego język, kultura i tradycje polskie towarzyszą mi od dzieciństwa. Ukończyłem Ławaryską średnią szkołę z polskim językiem nauczania. Od tego czasu należę do Związku Polaków na Litwie. W 2006 roku rozpocząłem studia prawnicze na Uniwersytet Michała Rőmera i po czterech latach zdobyłem swój pierwszy stopień naukowy - licencjat. W czasie studiów byłem stypendystą Fundacji Semper Polonia. W 2010 roku podjąłem studia magisterskie na kierunku prawo cywilne na Uniwersytecie Michała Rőmera. W 2010/2011 roku studiowałem na wymianie Erasmus na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Także odbyłem praktyki zawodowe w kancelarii prawnej Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy. Od 2011 roku pracuję jako aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej E. Budvytis, J. Civilis i partnerzy w Wilnie. W 2012 roku obroniłem pracę magisterską na temat: „Odpowiedzialność cywilna władzy ustawodawczej za uchwalone akty prawne” (bezprawie normatywne) i uzyskałem tytuł magistra. Posiadam kilka letni staż pracy tłumacza pisemnego zwłaszcza dokumentów prawnych. Piszę artykuły do litewskiego czasopisma prawniczego „Juristas“. Główne obszary moich zainteresowań są: historia Rzeczpospolity, ochrona praw mniejszości, władze państwowe oraz współpraca w dziedzinie gospodarki. Uważam, że uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych, jest to wspaniała okazja pogłębić wiedzę o współczesnym systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej, procesach legislacyjnych oraz mechanizmie uchwalania ustaw.   

Anna ParamonovaNazywam się Anna Paramonowa. Jestem rodowitą mieszkanką Rudomina, miasteczka położonego na południowy wschód od Wilna. Tutaj ukończyłam szkołę średnią z polskim językiem nauczania, brałam pierwsze lekcje gry na akordeonie. Zamiłowanie do muzyki sprawiło, że przygodę z akordeonem kontynuowałam w Szkole Muzycznej im. Broniusa Jonušasa w Wilnie.  Jestem absolwentką filologii litewskiej na Uniwersytecie Wileńskim. Oprócz tego ukończyłam studia ekonomiczne w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku, której absolwentką zostałam przed rokiem. Aktywny udział w życiu społecznym oraz akademickim uczelni - początkowo jako przewodniczącej komisji wyborczej wydziału, następnie jako jednego z koordynatorów projektu ,,Muzyka łączy ludzi”, realizowanego pod patronatem RP w trakcie prezydencji Polski w Unii Europejskiej – przyniósł nie tylko wiedzę, ale też zaowocował wieloma cennymi znajomościami. Chęć poznawania świata, wewnętrzna potrzeba wędrówki sprawiły, że przed rokiem dołączyłam do grona członków Klubu Włóczęgów Wileńskich.  Serdecznie dziękuję komisji rekrutacyjnej Międzynarodowego Stażu Parlamentarnego za możliwość odbycia stażu, wiarę we mnie i zaufanie, którym mnie obdarzono. Wierzę, że staż parlamentarny będzie ogromnym atutem konkurencyjności, zaś udział w pracy Sejmu RP ważnym wydarzeniem w mojej karierze zawodowej. Z kolei pobyt w Polsce stanie się doskonałą okazją do zgłębienia kultury i mowy ojczystej.


Krisztina AvedNazywam się Krystyna Ávéd, mam 23 lata i jestem obywatelką Węgier. Mieszkam w Budapeszcie i jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na Węgierskim Uniwersytecie im. Eötvös Loránd, wydział Nauk Społecznych, na kierunku Stosunki Zagraniczne. Już podczas studiów licencjackich, przedmiotem moich zainteresowań były stosunki polityczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności polityka Polski zarówno wewnętrzna jak i zagraniczna.Moje zainteresowanie Polską wywodzi się z moich polskich korzeni, ze strony Mamy, dlatego chciałabym jak najlepiej poznać wszystkie aspekty dotyczące Polski.  Język polski używamy w domu na co dzień. Władam płynnie językiem węgierskim, polskim, angielskim i niemieckim, w gimnazjum jako drugi język obcy wybrałam język rosyjski.Możliwość udziału w programie staży parlamentarnych znacznie przyczyni się do mojego rozwoju zawodowego. Zapewni bezpośredni wgląd w kulisy polskiej polityki rozwoju, pozwoli badać sposoby kultywowania i rozwoju stosunków zagranicznych oraz umożliwi pogłębienie znajomości języka polskiego o słownictwo zawodowe.Moim celem zawodowym jest poprzez pracę przyczynić się do dalszego skutecznego rozwoju bilateralnych stosunków zagranicznych. Jednocześnie staż parlamentarny zapewni mi możliwość pracy badawczej, która będzie podstawą mojej pracy magisterskiej oraz wzbogaci moją wiedzę praktyczną i poszerzy kwalifikacje zawodowe.

Cezar ButnariuNazywam się Cezar Butnariu, mam 23 lata i pochodzę z północno-wschodniej Rumunii z miasta Jassy. W 2011 roku uzyskałem dyplom licencjata na Uniwersytecie „Al. I. Cuzy” w Jassach, na wydziale Geografii, specjalność: zagospodarowanie przestrzenne.Obecnie jestem studentem ostatniego roku studiów magisterskich na tym samym wydziale, specjalność: rozwój regionalny.  Naukę języka polskiego rozpocząłem w 2010 roku. Na początku moją motywacją była ciekawość i zainteresowanie Polską jako krajem, który w czasach historycznych miał wiele kontaktów  z  regionem Rumunii - skąd pochodzę czyli Mołdawią. Po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że znajomość języka polskiego może być zaletą. Moim zdaniem, stosunki między Polską i Rumunią będą jeszcze bardziej ważne i znaczące, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej.Po raz pierwszy odwiedziłem Polskę w 2012 roku, uczestnicząc dwukrotnie (w lutym i w sierpniu) w Kursie Romańskim oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuję się funkcjonowaniem systemu administracyjnego w Polsce oraz  podobieństwami i różnicami między polskim i rumuńskim systemem administracyjnym.Jestem bardzo zadowolony, że mam możliwość uczestniczenia w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Zamierzam wykorzystać zdobytą wiedzę  podczas stażu w Warszawie do napisania mojej pracy magisterskiej oraz w przyszłej pracy zawodowej.
 


Anna Flack Nazywam się Anna Flack, mam 24 lata i jestem Niemką. SkończyłamStudia Wschodu i Zachodu” (Ost-West-Studien) na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Bawaria), gdyż bardzo się interesuję rozwojem Europy i związkami Niemiec z ich państwami sąsiadującymi. Moimi głównymi przedmiotami były kulturoznawstwo i literaturoznawstwo, ale zajmowałam się również historią i polityką. Równocześnie udoskonalałam swoją znajomość języków obcych: polskiego, rosyjskiego, francuskiego i angielskiego. Dlaczego uczę się polskiego? Naturalnym powodem mojego zainteresowania językami słowiańskimi jest to, że urodziłam się w byłym Związku Radzieckim i dorastałam z rosyjskim. Zaciekawiłam się w Polską podczas studiów licencjackich. Wtedy właśnie dużo dowiedziałam się o polskiej historii, kulturze i literaturze. Poza tym odwiedziłam sąsiada Niemiec kilka razy z powodów prywatnych i naukowych: Byłam na Śląsku, w Bydgoszczy, w Krakowie, w Olsztynie jak i w historycznych polskich miastach na Kresach – Lwowie i Wilnie. Odbyłam staże w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie i w Ambasadzie RFN w Warszawie. Oprócz tego brałam udział w tandemach językowych z polskimi studentami, którzy studiowali na moim rodzimym uniwersytecie. Wtedy wymienialiśmy wiedzę językową i kulturową. Od roku współpracuję jako wolontariuszka przy niemieckojęzycznym blogem www.polen.pl, gdzie piszę artykuły dotyczące polskiej kultury, społeczeństwa i polityki, jak również opracowuję miesięczny kalendarz polsko-niemieckich wydarzeń. W trakcie moich pobytów i doświadczeń mogłam osobiście poznać Polaków, ich kulturę, historię, literaturę, jedzenie, jak również polsko-niemiecką współpracę w różnych dziedzinach, co jeszcze bardziej skłania mnie do ubiegania się o pracę w dziedzinie polsko-niemieckiej kultury i polityki. Jestem przekonana, że staż w polskim Sejmie umożliwi mi taką karierę i już się cieszę na następny pobyt w Polsce.


Anna SchlögelNazywam się Anna Schlögel. Wychowałam się w rodzinie rosyjsko-niemieckiej w Berlinie i bardzo wcześnie miałam doświadczenie komunikacji międzynarodowej. Od zawsze fascynowała mnie przestrzeń pograniczna.. Podczas studiów historii, kulturoznawstwa i polityki Europy Środkowo-Wschodniej zajmowały mnie rożne granicy – polsko-niemiecka – studiowałam we Frankfurcie nad Odrą – granica polsko-białoruska, gdzie zajmowałam się odnalezeniem śladów życia żydowskiego czasów międzywojennych, albo dawna granica prusko-rosyjska, ślady której można odczytać jeszcze dzisiaj wokół Torunia. Polskę odkryłam dla siebie po maturze i zawsze starałam się poznać stosunki międzynarodowe z polskiej perspektywy. Dobrą znajomość historii zawdzięczam profesorowi na Uniwersytecie Viadrina. Dzięki podtrzymywaniu Fundacją im. Heinricha Bölla i Erasmusa, spędziłam semestr na UJ w Krakowie i poświęczyłam swoją pracę magisterską tematowi stosunków polsko-rosyjskich. Mam doświadczenie pracy w sferze społeczno-poltycznej – pracowałam w organizacjach, które dbają o kontakty niemiecko-rosyjskie, w biurze Koordinatora do kontaktów społecznych pomiędzy Rosją a Niemcami w Parlamencie i pracowałam jako tłumacz. Mam na celu poznać politykę Wschodnią
i Europejską z perspektywy Polski i bardzo dziękuję za możliwość udziału w Stażu Parlamentarnym.Corina JurjaNazywam się Corina Jurja. Urodziłam się w 1989 r. W Kiszyniów. Przyjechałam do Rumunii razem z mojej rodziny 10 lat temu i teraz pochodzę z Bukaresztu. Studiowałam filologią polską na Uniwesytecie Bukareszteńkim,. Pierwszy kontakt z polakami oraz z krajem miałam po pierwszym roku stodiów kiedy byłam w Letniej Szkole.  Drugi raz byłam na Erasmusie
w Warszawie. Tym razem miałam możliwość spotkać i porozmawiać  z polakami. Wtedy zaczęłam interesować się historią i kulturą polską.  Podróżowałam po Ameryce, za pomocą programu „ Work and Travel” . Jako pracę licencjacką napisałam o Tadeuszu Nowaka  i o jego poweści  „ A jak katem, a jak królem będziesz” .Być uczestniczką stażu parlamentarnegi daje mi  okazji wrócić do Polski, zrealizować swoich celów a także to  ważny etap w moim życiu i za to bardzo dziękuję.Akvilė BrazauskaitėMam na imię Akvilė Brazauskaitė. Pochodzę z Kowna, od 13 lat mieszkam w Wilnie, którego atutem jest wielonarodowość.Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Technicznym im. Giedyminasa, na kierunku architektury.W ramach wymiany studenckiej Erasmus studiowałam przez jeden semestr na Uniwersytecie Politechniki w Walencji, Hiszpania.W sferze moich zainteresowań jest kultura oraz historia krajów położonych nad basenem morza Bałtyckiego. Przede wszystkim interesują mnie wzajemne relacje Litwy i Polski na tle kulturowym i historycznym, które mają istotny wpływ na współczesność.Języka polskiego nauczyłam się na kursach prowadzonych przez Instytut Polski w Wilnie oraz przy współpracy z polskimi partnerami podczas realizacji projektów.Interesuję się Polską, ponieważ Litwa i Polska mają wspólną historię oraz kulturę, która jest odczuwalna do dnia dzisiejszego. Imponuje mi wielkość tego kraju oraz poziom oferty kulturalnej na skali państwowej, to jest niebywały zasób wiedzy oraz inspiracji.Zdobytą wiedzę podczas Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych mam zamiar wykorzystać w realizowaniu międzynarodowych projektów, w których istotne miejsce zajmuje Polska.Wolny czas spędzam na poznawaniu nowych zjawisk kulturalnych, poszerzając horyzonty mojej wiedzy poprzez komunikację z osobami różnych narodowości. W swoim rozwoju przykładam dużą wagę na codzienne samokształcenie się, nawiązywanie nowych międzynarodowych kontaktów oraz doskonalenie się w organizacji pracy nad projektami w sektorze kultury.


Alina Toader Nazywam się Alina Toader i mam 22 lata, jestem z Bukaresztu, Rumunii. Studiowałam filologię polską i niemiecką na Universytecie Bukareszteńskim. Mój pierwszy kontakt z Polską miał miejsce 3 lata temu, kiedy przeprowadziłam się do Warszawskiej letniej szkoły językowej. Podczas mojego pobytu poznałam dużo sympatycznych osób z Polski i zaczęłam interesować się krajem oraz językiem. Na drugim semestrze drugiego roku studiów pojechałam do Warszawy na wymianę międzynarodową Erasmus. Było to ciekawe doświadczenie, poznałam dużo przyjaciół z którymi spędziłam miłe chwile oraz  polepszyłam moje zdolności językowe. Studia skończyłam zeszłym roku, a po wakacjach dowiedziałam się o stażu. Bardzo się ucieszyłam, że istnieje okazja poznania działalności polskiego parlamentu przez Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych. Po pierwsze, bardzo chciałam  wrócić do Warszawy, więc to wielki plus, bo mogę jeszcze raz spędzać czas w stolicy Polski, gdzie mam tak wiele pięknych wspomnień.   Po drugie, chcę kontynuować moje studia magisterskie w dziedzinie turystyki oraz stosunków międzynarodowych, dlatego  dla mnie ten staż będzie bardzo cennym doświadczeniem. Poza tym cieszę się, że będę mógła poznać nowych przyjaciół z Polski i innych krajów.


Kateryna KriukovaNazywam się Kateryna Kriukova, Pochodzę z Połtawy (Ukraina). Jestem magistrem filologii oraz magistrem w sferze zarządzania. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Narodowym Tarasa Szewczenji w Kijowie oraz studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Teraz studiuję na studiach doktoranskich, piszę pracę doktorską na temat „Reklama polityczna w Ukrainie oraz w Polsce”. Mam publikacje w sfersze politologii. Jestem czynnym członkiem Związku Zawodowego Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie, byłam redaktorem głównym czasopisma Związku Zawodowego UNK „Życie Non-Stop”. Uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych jest dla mnie wyjątkową szansą nauczenia się politycznego systemu Polski jako państwa-członka Unii Europejskiej. Jest to wyjątkowa okazja do poznania od wewnątrz struktury politycznej, systemu wyborczego, procesów legislacyjnych, systemu parlamentarnego RP. Mam glębokie przekonania że uwzględnienie udanego doświadczenia Polaków w sprawie budownictwa państwa demokratycznego ma ważne znaczenie dla współczesnej Ukrainy. Podczas udzały w Programu ważnym dla mnie jest wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów dla wspólpracy, zapoznanie się z ciekawymi ludźmi z różnych krajów. Uważam, że umiejętności i zdolności, które zdobędzie podczas staż pozytywnie wpłyną na moją pracę naukową oraz przyszłą karierę.


Olexandr RudyyNazywam się Rudyy Olexandr i pochodzę z miasta Dniepropietrowska na Ukrainie, albo jak go jeszcze często nazywają - z Siczesława. Skończyłem studia na Narodowym Uniwersytecie Górniczym w Dniepropietrowsku, gdzie w 2005 roku otrzymałem tytuł magistra ze specjalnością – Zarządzanie i Administracja. W 2012 roku zdobyłem tytuł doktora nauk politycznych na kierunku - Stosunki Międzynarodowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Polityką zacząłem się zajmować od roku 2002 uczestnicząc w życiu politycznym i angażując się w działalność partii politycznej Bloku Wiktora Juszczenki Nasza Ukraina. W 2004 uczestniczyłem w Rewolucji Pomarańczowej jako przewodniczący organizacji PORA w obwodzie Dniepropietrowskim. Od 2006 roku zacząłem zajmować się także działalnością międzynarodową: byłem obserwatorem międzynarodowym i dziennikarzem podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich w państwach byłego ZSSR. Piszę artykuły naukowe i publicystyczne z szeroko pojętej tematyki politycznej. Moimi zainteresowaniami jest bieg na orientację i zapasy. Lubię podróżować i czytać książki. Chciałbym bardzo podziękować Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej za stworzenie takiej niesamowitej okazji, aby poznać życie polityczne Polski od środka i móc otrzymać doświadczenie  i kontakty potrzebne w mojej przyszłej karierze zawodowej.


Barthlomaus NowakNazywam się Bartholomäus Nowak i mieszkam od paru lat w mieście uniwersyteckim Tybinga. Tutaj także skończyłem studia magisterskie ze slawistyki, politologii i ekonomii, pisząc prace pod tytułem 'Język polityki w Polsce po roku 1989'. Obecnie od roku pracuję nad dysertacją. Z tego powodu do dziś zajmuję się tzw. językiem polityki w Polsce, nieznacznie czy w gazetach, telewizji lub parlamencie. Myślę, że zwłaszcza na badanie ostatniego wariantu nie ma lepszej możliwości niż  spędzać czas bezpośrednio w Sejmie. Jestem bardzo zainteresowany tym, co dzieje się w tle, niezauważane przez publiczność, żeby praca parlamentarska zarówno posłów jak administracji Sejmu została wykonana. Czy ma to wpływ na zachowania językowe? Jestem przekonany, że po stażu w będę miał odpowiedź na to i inne pytania związane z moją pracą.Oprócz powodów naukowych jestem w ogóle zainteresowany wydarzeniami w polityce. Do dziś przekonałem się przy trzech krótkich pobytach w Warszawie, iż się postrzega publiczne wydarzenia intensywniej, jeśli odległość jest także fizycznie mniejsza.Z wymienionych powodów myślę, że ubieganie się o miejsce w Sejmie w ramach Międzynarodowego Programu Stażów Parlamentarnych było wspaniałą decyzją i pobyt „na Wiejskiej” będzie bardzo owocny dla mnie osobiście jak i cały program jest owocny dla rozwoju stosunków europejskich.