Brak nazwy działu

Nazywam się Liza Kuzmenko, mam 26 lat, jestem z Kijowa UkrainaAbsolwent studiów prawniczych, pracuje jako radca prawny na Uniwersytecie «Politechnika Kijowska». Głównie jestem pełnomocnik narodowego uniwersytetu przed sądami i urzędami. Od listopada 2012 do lipca 2013 – Aplikant w Parlamencie Ukrainy w szczególności w Komitecie do spraw praw człowieka, narodowej mniejszości i stosunków międzynarodowych w ramach „Program stażu w Radzie Najwyzsej Ukrainy” USAID. Uczestnik Programu „Młodzież zmieni Ukrainę” Fundacji Bohdana Hawrylyshyna w ramach czego studiowała doświadczenie stosowania płciowych kwot w Parlamencie Szwecji i przebywała w Sztokholmie z edukacyjną wizytą w czerwcu 2013. Latem tego roku już miałam możliwość być w Sejmie z przeglądową wycieczką,podczas której pan przewodnik opowiedział jak pracuje Parlament, jednak MPSP - to wyjątkową możliwością zobaczyć od wewnątrz jak pracuje najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce.


Nazywam się Inna Yakutina. Urodzona jestem w Kazachstanie, pochodzę ze stolicy górnictwa – miasta Karagandy. Zaprzyjaźniłam się z polską kulturą dzięki przestrzeganiu polskich tradycji w domu oraz zaangażowaniu w Polonii Karagandyjskiej.

Na Uniwersytecie Karagandyjskim im. E. A. Bukietowa ukończyłam studia licencjackie na wydziale języków obcych. Po ukończeniu studiów zostałam zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego w szkole gimnazjalnej. Później miałam okazję przez dwa lata pracować w Rzymsko-Katolickiej gazecie Kredo.

Wiedza o Polsce oraz polskie pochodzenie zawsze ciągnęły mnie,  aby tę wiedzę przeżyć na żywo, sprawdzić, dotknąć jej. Otóż dzięki temu pragnieniu zdecydowałam się podjąć studia magisterskie w Polsce, które ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku filologia polska bieżącego roku. Swoją pracę magisterską pod tytułem Tożsamość narodowa i językowa Polaków w Kazachstanie poświęciłam kazachstańskiej Polonii, a mianowicie poczuciu polskości kazachstańskich Polaków, a także czynnikom, dzięki którym tę polską tożsamość zachowali.

Pragnienie więcej poznawać Polskę z różnych jej stron pozostaje obecnym. W trakcie tego stażu mam na celu poznać system polityczny Polski oraz doskonalić własną wiedzę o jej historii, kulturze a także różnych dziedzin. Jestem przekonana, iż nabytą wiedzę podczas stażu będę mogła wykorzystać zarówno jak w życiu tak i w przyszłej pracy.


Nazywam się Ivan Prozorovschi. Mam 24 lat i jestem z Mołdawii. Skończyłem studia w maju 2014 roku na Państwowym Uniwersytecie Agrarnym w Mołdawii, kierunek: Marketing produktów spożywczych (Studia magisterskie).

Dla mnie są bardzo interesujące  strategie rozwoju gospodarczego, systemy ekonomiczny różnych państw, i ich elementy (prawodawstwo, funkcja rządu w gospodarce, system finansowy,...).

Uczę się języka polskiego dwa i puł roku. Kiedy poznałem Polskę, byłem bardzo zdziwiony że jest bliska mi. Kultura i historia XX-ego wieku Polski jest bardzo podobna do kultury i historii Mołdawii. Więcej poznam Polskę i Polaków, więcej rozumiem Mołdawie i Mołdawian.

Uważam też, że Polacy mają wielkie doświadczenie historyczne  i wielkie dziedzictwo kulturowe.  Wyjątkowo silna jest autoidentyfikacja Polaków jako naród, państwo i część zachodnioeuropejskiej cywilizacji

 

Jestem pewny że uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych będzie świetną okazję do zdobycia wiedzy na temat opracowania prawodawstwa, które zapewniają zdrowy wzrost gospodarczy i nie hamuje ten wzrost.


Nazywam się Inna Sandiuk. Pochodzę z Winnicy, miasta znajdującego się w centrum Ukrainy. Ukończyłam studia licencjackie na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki ze specjalizacją tłumaczenia w języku angielskim i niemieckim. Następnie zdecydowałam się na studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie studiowałam Stosunki Międzynarodowe. Podczas nauki  skorzystałam z fantastycznej opcji, aby wziąć udział w programie Erasmus i wyjechałam na semestr do Niemiec do Frankfurtu nad Menem. Po powrocie obroniłam pracę magisterską, której tematem było „Bezpieczeństwo człowieka i środowiska pod kątem niedostatku wody na przykładzie analizy Chin” (praca napisana w języku angielskim).

Interesuję się kwestią zrównoważonego rozwoju. Brałam udział w e-learningowym kursie zorganizowanym przez fundację Sendzimira oraz w projektach fundacji Krzyżowa. Uczestniczyłam w szkole letniej Uniwersytetu Wrocławskiego, konferencjach Model United Nations. Byłam także wolontariuszką na Wrocław Global Forum 2013 oraz członkiem koła naukowego “Partner” przy Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów odbyłam praktyki w Hiszpanii. Później pracowałam w firmie informatycznej Hewlett-Packard oraz jako tłumaczka i korepetytor.

 

Zainteresowanie systemem parlamentarnym rozpoczęło się we Frankfurcie, w trakcie lektoratów poświęconych systemom politycznym, które również  obejmowały zwiedzanie, a także uczestniczenie w posiedzeniach  Landestagu we Wiesbaden. Ze względu na kierunek moich studiów interesuję się także historią, rozwojem ekonomicznym, demokratycznym i dyplomatycznym. Spodziewam się, iż uczestnictwo w programie MPSP pozwoli mi na dalszy rozwój osobisty, a fascynujące doświadczenie pracy w Sejmie RP, będzie przed wszystkim sprzyjać poszerzaniu kompetencji zawodowych.Nazywam się Petro Gava. Urodziłem się 1987 roku w małej wiosce Kopaczynci nad rzeką Dniestr na Przykarpaciu (Ukraina Zachodnia). Moje zainteresowanie Polską i Polakami zaczęło się jeszcze od opowiadań mojej babci o Polakach kiedyś mieszkających w tej miejscowości. Następnie studiowałem historię Polski na Narodowym Uniwersytecie Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Bardzo mnie zainteresowała kwestia mniejszości narodowych w historii Polski, dlatego pracę doktorską poświęciłem życiu Ukraińców w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2011/2012 uczestniczyłem w „Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców”, podczas którego odbyłem roczne studia uzupełniające na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie pobytu we Wrocławiu badałem współczesną polską historiografię stosunków polsko-ukraińskich okresu międzywojennego.

 

Udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych jest dla mnie wyjątkową okazją, która daje możliwość zapoznać się z praktyką rozwiązania kwestii mniejszościowej w dzisiejszej Polsce na poziomie parlamentarnym oraz problemem reprezentacji mniejszości narodowych w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej. Nabyte umiejętności będą wykorzystane w badaniach nad mniejszościami narodowymi w Ukrainie i Polsce, a także w działalności praktycznej na rzecz polepszenie stosunków między Ukraińcami a Polakami.


Nazywam się Lela Zakareishvili i pochodzę z Gruzji. Ukończyłam Uniwersytet Państwowy imienia Ilii w Tbilisi, główny kierunek - Zarządzanie i jako drugi kierunek - Dziennikarstwo. Od trzech lat mieszkam w Polsce. W roku akademickim 2011/12 przez dwa semestry studiowałam w Szkole Języka i Kultury Polskiej, jako stypendystka Rządu Polskiego. Dzięki temu mogłam rozpocząć studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku Filologia Polska, specjalność Dyskurs Publiczny.  W lipcu tego roku uzyskałam tytuł magistra na tej uczelni. W międzyczasie, w ramach programu wymiany studentów Erasmus spędziłam jeden semestr na uniwersytecie Sorbonie IV w Paryżu. W ostatnich dwóch latach pracowałam m.in. jako wolontariuszka przy organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Bardzo interesuję się współczesną polityką międzynarodową, funkcjonowaniem Parlamentu oraz relacjami między państwem a narodem. Podczas studiów w Gruzji zostałam wytypowana na stażystkę w Gruzińskim Parlamencie. W 2010 roku podczas wyborów do gruzińskiego Parlamentu pełniłam funkcję obserwatora, natomiast w wyborach parlamentarnych w 2012 roku zajmowałam stanowisko sekretarza komisji wyborczej. Oprócz tego studiując w Gruzji pracowałam w radiu i współpracowałam z różnymi czasopismami.

Zainteresowanie Polską spowodowały u mnie aspekty historyczno-polityczne, a mianowicie kwestia pomocy Gruzji ze strony Polski podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej. W miarę poznawania historii i języka polskiego zdałam sobie sprawę z dużego podobieństwa między naszymi narodami, co pozwoliło mi nastawić się pozytywnie do Polaków, nawiązać wiele znajomości i zdobyć nowych przyjaciół.

Mam nadzieję, ze udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych umożliwi mi praktyczne zapoznanie się z działalnością najważniejszego organu demokracji parlamentarnej jednego ze państw europejskiej i jednocześnie najwyższego organu ustawodawczego w tym kraju. To wszystko co przyniesie mi staż w Sejmie, chciałabym później wykorzystać w rozwijaniu swojej osobowości i ukierunkowaniu zawodowym. Będzie także okazją do wielu spotkań z ciekawymi ludźmi, bardzo cennych doświadczeń i inspiracji życiowych.


Nazywam się Oleksii Ivancha. Pochodzę z miasta kozackiej sławy Nowomoskowska ob. dnipropetrowskiego. W 2011 roku ukończyłem studia na kierunku "Gospodarka międzynarodowa" na Akademii Służby Celnej w Dnipropetrowsku po czym wyjechałem na studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Przez rok studiowałem na Uniwersytecie Ruhr w Bochum w ramach programu Erasmus. Cztery razy uczestniczyłem w programie "Work and Travel" w Stanach Zjednoczonych oraz pracowałem na wolontariacie w Niemczech i Bułgarii. Te wszystkie wyjazdy całkowicie zmienili mnie, moje życie i światopogląd.

Moimi zainteresowaniami są polityka, historia współczesna, reformy gospodarcze różnych państw świata oraz stosunki międzynarodowe. W szczególności interesuje mnie transformacja gospodarczo-społeczna państw Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ jestem przekonany, że wyłącznie tą samą drogą musi iść Ukraina żeby osiągnąć sukces jak współczesne demokratyczne państwo.

Swoją misję widzę w nabywaniu doświadczenia i umiejętności, które bym mógł wykorzystać na rzecz Ukrainy w przyszłości. Mam wielkie przekonanie, że rolą życiową naszej generacji jest zmiana Ukrainy i chętnie bym chciał do tego procesu się dołączyć. Dziękuję wszystkim współczującym Polakom za wsparcie Ukrainy w najcięższych jej czasach i jestem wdzięczny Kancelarii Sejmu za unikalną możliwość udziału w Stażu Parlamentarnym.

 

 

Nazywam się Grigol Julukhidze i pochodzę z Gruzji.

W 2011 roku ukończyłem Państwowy Uniwersytet Ilii (Tbilisi, Gruzja) i otrzymałem tytuł licencjata wydziału nauk politycznych. Brałem udział w letniej szkole zorganizowanej przez Uniwersytet Vidzemes (Walmiera, Łotwa).
W 2010 roku w czasie semestru letniego studiowałem nauki społeczne oraz uczyłem się języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W 2011 roku w semestrze zimowym studiowałem stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Rzymskim we Włoszech.
W  2012   roku   otrzymałem   stypendium   rządu   polskiego   i   kontynuowałem   studia   na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Filologii. 
Latem tego samego roku, zostałem stypendystą kalifornijskiego Uniwersytetu Irvine i w ciągu semestru letniego studiowałem na kierunku Konflikty Globalne i Formy ich Zapobiegania. Na stopniu magistra studiowałem na Uniwersytecie Śląskim i na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmány’ego w stolicy Węgier Budapeszcie. 
Następnie w ramach Erasmusa ukończyłem staż w Kircilar-Mondial Leather & Fur Turkey, gdzie pracowałem jako Marketing Manager. 
Biegle posługuję się językami: gruzińskim, polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim oraz rosyjskim. 
Jako stażysta w Sejmie mam nadzieję, że będę mógł wspierać i czynnie uczestniczyć w  pracach Parlamentu polskiego. Moim celem podczas tego stażu jest lepsze poznanie polskiej polityki i Parlamentu Polskiego.


Witam serdecznie! Nazywam się Gvantsa Grigalashvili. Pochodzę z Gruzji z małego miasta-Achalcyche. Mam 25 lat.  Jestem absolwentką kierunku Stosunków Międzynarodowych Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego. W 2014 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku stosunków międzynarodowych i dyplomacji na Gruzińskim Instytucie Spraw Publicznych (GIPA). Podczas studiów zdobyłam doświadczenie w udziału w różnych konferencjach naukowych i prasowych organizowane przez uniwersytetów. Od 2003 do 2012 roku współpracowałam z organizacją pozarządową do spraw młodzieży- „Nadzieja Kobiet” w Akhaltsikhe. Byłam członkiem zarządu, współzałożycielką i kierowniczką projektów międzynarodowych. Reprezentowałam organizację podczas międzynarodowych szkoleń i seminariów. Od września 2008 przez okres 12 miesięcy zdobywałam wiedzę i doświadczenie w „Centrum Współpracy Młodzieży” w Gdyni w ramach Wolontariatu Europejskiego jako jednej z akcji Programu Wspólnoty Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Byłam współodpowiedzialna za przygotowania, realizację i ewaluację różnego rodzaju młodzieżowych projektów międzynarodowych.
W 2012 roku dostałam się na staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gruzji. W 2013 roku zaczęłam pracować w Ministerstwie Obrony Gruzji. Praca dla resortu obrony była dla mnie szczególnie ważnym etapem ze względu na bezpieczeństwo państwowe. Od marca 2014 roku pracuję w Ministerstwie Sportu i Spraw Młodzieży Gruzji w Wydziale Stosunków Międzynarodowych.  Staż w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jest to wyjątkowa okazja aby zapoznać się z procedurami parlamentarnymi i mechanizmami podejmowania decyzji politycznych; dowiedzieć się jak wygląda procedury prawne - Prawna droga do Unii Europejskiej. Moim silnym atutem doświadczenie oraz nieprzerwana praca w środowisku międzynarodowym (kwestia integracji z Unią Europejską); osobisty wkład do zrównoważonego rozwoju kraju poprzez promowanie liberalno – demokratycznych wartości. Uważam, iż powyższe, wnosi wkład do mojego rozwoju zawodowego. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom tego programu za taką szansę.


Nazywam się Marina Łopuszańska. Urodziłam się w Mołdawii i pochodzę z rodziny Polaków. Ukończyłam studia medyczne i od kilku lat pracuję w szpitalu klinicznym w Mołdawii. Miałam możliwość uczyć się polskiego na lektoracie organizowanym w Mołdawii, również uczestniczyłam w programach Szkół Letnich w Polsce (w Lublinie, Krakowie, Warszawie i w Białymstoku). Należę do pozarządowej organizacji „Polskie Towarzystwo Medyczne”. Bardzo interesują mnie obecne stosunki gospodarcze między UE i Mołdawią, a także również wpływ Polski na rozwój i funkcjonowanie struktur państwowych Mołdawii w ramach projektu Partnerstwa Wschodniego. Polska obecnie intensywnie współpracuje z Mołdawią w sprawach gospodarczych, ale niewiele osób zna obydwa języki jednocześnie. Obecna intensyfikacja relacji Polski i Mołdawii powoduje, że osoby znające język polski i rumuński mogą  pracować na rzecz ciągłego rozwoju współpracy pomiędzy tymi dwoma  państwami.  Uczestnictwo w programu MPSP pozwoli mi lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje polski system demokracji parlamentarnej oraz pogłębi moją znajomość prawa, polityki a także spraw międzynarodowych. Uważam, że będę mogła wykorzystać to doświadczenie zdobyte podczas stażu w Sejmie RP w mojej pracę zawodowej i w różnych projektach organizowanych w Mołdawii przez Rząd RP.


Nazywam się Tania Liaszczenko. Mam 28 lat. Urodziłam się w Ukrainie, ale jestem pochodzenia polskiego. Dlatego Polska nieustannie przyciąga mnie.

Z wykształcenia jestem prawnikiem oraz  menadżerem. Mój zakres interesów to jest: stosunki międzynarodowe, dyplomacja, publiczne instytucje prawodawcze, a geopolityka jest na ogół moją pasją. Do koła moich fachowych osiągnięć odnoszę ponad 10 osobiście opracowanych projektów ustaw i własną książkę na temat prawa dyplomatycznego.

Międzynarodowy Program Stażu jest dla mnie nie tylko super fachową platformą dla rozszerzenia własnego światopoglądu. Przede wszystkim wiem, że to będzie wymagać ode mnie ogromnego wkładu pracy dla lepszego osobistego rozumienia najbardziej efektywnych mechanizmów dwustronnej współpracy między Ukrainą a Polską, a również z rozwoju stosunków między Ukrainą a Unią Europejską.  Ze względu na plany Ukrainy na przyszłość,  chcę  zapoznać się  bliżej  oraz z niuansami współpracy między państwami-członkami UE i odczuć prawdziwy polityczny duch Europy.

 

Nazywam się Aigul Omar. Urodziłam się w 1991 roku. Pochodzę z pięknego miasta z Południowej Stolicy Kazachstanu – Ałmaty.

W Kazachstanie chodziłam do polskiej szkoły i brałam udział w różnych polskich działalnościach językowych oraz kulturalnych. Ukończyłam studia na kierunku turystyki ze specjalizacji agent turystyczny. Obecnie  kontynuuję naukę w Warszawie na  Uniwersytecie Collegium Civitas na wydziale stosunków międzynarodowych. Byłam stażystką w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie. Chcę pracować na arenie międzynarodowej, było by bardzo interesujące pogłębić swoją wiedzę o polskim systemie politycznym i jak on się różni od systemu politycznego Kazachstanu. Jestem zainteresowana karierą w polityce, ponieważ uważam że zawsze są sposoby aby poprawić warunki życia obywateli danego państwa. Jest ważne mieć karierę, która ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Staż w parlamencie pomoże mi lepiej zrozumieć życie polityczne oraz zdobyć umiejętności i wiedzę, które się przydadzą mi w (wykorzystam w swoim) życiu akademickim i zawodowym.

Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom  programu, przede wszystkim Sejmowi  RP, który daje szansę i świetną okazję młodym stażystom w tym programie poznać życie polityczne Polski, zapoznać się z wieloma ludźmi z Polski oraz z różnych krajów.


Volodymyr Abramiuk - mgr Administracji Publicznej oraz nauczyciel Matematyki i Informatyki

WYKSZTAŁCENIE :

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Tarnopol, Matematyka i Informatyka

Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Lwow, Administracja Publiczna

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa, Administracja Publiczna.

Praca zawodowa: zastępca kierownika Werchowyńskej Powiatowej państwowej administracji.

Cel: Zainteresowanie demokracją i społeczeństwem oraz życiem politycznym i publicznym Polski, jako kraju UE. Przybliżenie kultury, tradycji i historii Polski, z którą mamy wiele wspólnego. Czynne uczestnictwo w życiu politycznym i parlamentarnym Polski, żeby zdobyć doświadczenie praktyczne w procedurach parlamentarnych. Poznanie procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych.

Stosunki polsko-ukraińskie, Zrównoważony rozwój obszarów górskich - polska perspektywa, projekty europejski, współpraca transgraniczna

Staż w parlamencie to wspaniała okazja pogłębić wiedzę o współczesnym systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej, procesach legislacyjnych oraz mechanizmie uchwalania ustaw. Pozwoli mi to lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje polski system demokracji parlamentarnej oraz pogłębi moją znajomość prawa, polityki i innych spraw międzynarodowych. Jestem pewny, że zdobyte przeze mnie doświadczenie będzie niezwykle cenne w mojej dalszej pracy zawodowej i społecznej.