Brak nazwy działu

Edycja 2014 wiosna

 Nazywam się Christoph Maisch i mieszkam od paru lat w Berlinie i Frankfurcie nad Odrą.Prowadziłem badania i pracowałem w Norwegii, Polsce, Niemczech i USA.W Frankfurcie i w Poznaniu skończyłem studia magisterskie ze europeistyki(Master of European Studies) i politologii(Magister Politologia).Obecnie od roku piszę dysertację pod tytulem "Teoria krytyczna w Polsce".Społecznie angażuje się jako zarząd i koordynator grupy lokalnej GFPS e.V.( Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej) organisowałem szkoleniaz zakresu finansowego i managementu i byłem poza tym opiekunem stypendystów. Organizowałem różnych projektów w Polsce i Czechach, jak n.p. Polsko-niemieckiej kurs językowy Tandem lub Tridem.Celem wyprawy Tridem dla uczestników z Niemiec, Polski i Białorusi było zaangażowanie się społeczeństwa obywatelskiego w politycę i w kulturzę oraz w społecznej gospodarcę rynkowej.Bardzo interesuję mnie relacją między UE, Polską i Białorosią w kontekście społeczeństwa obywatelskiego: Jak wygląda opozycja na Białorusi i na Ukrainie i jak wygłądają możliwości interakcji Sejmu i poselów? Jakie istnieją możliwości kooperacji w UE w tym kontekście?Moja pasja to Aikido, gymnastika i uprawiać snowboard.Bardzo lubię japonski i norweski kino,  teatr i literaturę piękną z Polsce, moj Ulubiony autor to Bruno Schulz.

 Nazywam się Kitti Csiba. Jestem Węgierką i mieszkam w Érd.W latach 2005-2009 studiowałam Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacją - Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w Székesfeherváru. Następnie ukończyłam studia z Zarządzania i Administracji Biznesowej na Kodolányi János Főiskola w Budapeszcie.Podczas moich pierwszych studiów miałam okazję przyjechać na wymianę studencką (Erasmus) na jeden semestr do Krakowa. Tam zaczęłam uczyć się języka polskiego. Dzisiaj już znam biegle angielski i niemiecki oraz mam dobrą znajomość języka francuskiego też.Rok później w ramach Erasmusa dostałam staż w małej firmie handlowej w Krakowie. Zaraz po ukończeniu stażu zaczęłam 2-roczne studia magisterskie z kulturoznawstwa (Studia Transatlantyckie) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zakończeniu nauki pracowałam jako koordynator marketingu. Odbyłam również kilkumiesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu. Teraz jako stażystka w Warszawie mam nadzieję, że będę mogła wspierać prace Parlamentu. Moim celem tego stażu jest lepsze poznanie polityki i Parlamentu w Polsce oraz uzyskanie większego doświadczenia. W przyszłości chciałabym pracować jako międzynarodowa sprawozdawca.


 Jestem Mindaugas Norkevičius z Litwy. Jestem kierownikiem Klubu Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Odbyłem stażu w Ambasadzie Litwy w Warszawie, w Rzymie, w Rządu Republiki Litewskiej.Także jestem członkiem akademickiego klubu politologów w Uniwersytet Witolda Wielkiego. Interesuję się naukami humanistycznymi i społecznymi oraz przeprowadzanymi badaniami naukowymi.Interesuję się kulturą, literaturą i językami słowiańskimi. Badam dwustronne stosunki polsko-litewskie i ich systemy polityczne.Język ojczysty - litewski. Znam język angielski C1, rosyjski B2, polski B2, hiszpański B1, francuski B1, włoski A2, czeski A2. Bardzo dobra umiejętności pracę z obsługi komputera.


 Nazywam się Lara Gregl i mam 26 lat. Urodziłam się w Getyndze, w centrum Niemiec i po maturze przeprowadziłam się na studia do Berlina. Na studiach licencjackich studiowałam język francuski, politologię i prawo, a poza tym zaczęłam uczyć się polskiego. Mam polską przyjaciółkę z dzieciństwa, więc dźwięk i melodia języka polskiego zawsze były mi bliskie. W przyswajaniu języka pomagała mi też muzyka, szczególnie artyści tacy jak Marek Grechuta, których często słuchałam. Co więcej zawsze chciałam poznać społeczeństwo, kulturę, historię i politykę naszego sąsiada. Byłam przekonana, że tylko znajomość językowa umożliwi mi głębokie rozumienie Polski.             Zdecydowałam się na studia magisterskie na Europejskim Uniwersytecie Viadriny z powodu podwójnego programu z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Po pierwszym roku studiów europeistyki we Frankfurcie nad Odrą studiowałam przez rok stosunki międzynarodowe w Poznaniu.             Odbyłam także praktyki na francuskim uniwersytecie w Lyonie, we Francuskim Instytucie Kulturowym w Berlinie oraz w Programie Europejskim Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Dzięki mojej pracy we Francuskiej Agencji Prasowej w Berlinie dobrze orientuję się w mediach i wiadomościach. We wrześniu 2013 r. został opublikowany napisany przeze mnie i mojego promotora z Uniwersytetu Adama Mickiewicza artykuł naukowy na Uczelni Łazarskiego o litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.              Obecnie pracuję nad pracą magisterską na temat polityki energetycznej w Polsce. Motywacją do wyboru tego tematu była polsko-francusko-niemiecka szkoła letnia w Genshagen, w której wzięłam udział.             Jako „żywy Trójkąt Weimarski“ spędziłam dwa lata we Francji oraz rok w Polsce i zamierzam skorzystać z tych doświadczeń w mojej karierze zawodowej. Marzę o pracy w Parlamencie, w fundacji lub think tanku jako ekspert stosunków polsko-niemiecko-francuskich, lub w szerszym kontekście, polityki europejskiej. Możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu i pracy w Sejmie jako instytucji leżącej w sercu polskiej demokracji, uważam za ważne i wzbogacające doświadczenia.             Bardzo dziękuję za możliwość odbycia stażu w Sejmie i cieszę się na ten czas. 


 Nazywam się Oana Andreea Stoe. Mam 29 lat, pochodzę z Buzau, a obecnie mieszkam w Jassach (w północno-wschodniej Rumunii), gdzie ukończyłam studia filologiczne, specjalność - język i kultura francuska oraz język i literatura rumuńska, a następnie studia magisterskie ze specjalnością dziedzictwo i turystyka kulturalna.
Od 6 lat pracuję jako nauczycielka języka francuskiego w liceum i w gimnazjum. W mojej szkole byłam koordynatorem programów edukacyjnych i europejskich. Brałam udział w programach jak e-twinning, Comenius Individual Mobility  i Comenius Multilateral Partnership. Wyjeżdzałam w różne miejsca, tak jak  Polska, Hiszpania, Litwa, Turcja, Włochy i Grecja i to było jak spełnienie marzeń, bo najbardziej interesuje mnie historia, kultura  i sztuka innych krajów.
Jestem też tłumaczem języka francuskiego. Podczas moich studiów we Francji poznałam kilka osób z Polski, które były bardzo uprzejme i gościnne.  Kiedy dowiedziałam się, że mogę uczyć się języka polskiego na lektoracie w Jassach, bardzo się ucieszyłam i przez 4 lat chodziłam nie tylko na kurs językowy, ale również na warsztaty, sesje filmowe, spotkania z polskimi osobistościami i inne wydarzenia, które organizowała nam nasza lektorka. W ostatnich trzech latach uczestniczyłam w programach szkoły letniej w Polsce (w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 i 2012  i w Pułtusku – Akademia Humanistyczna im.Aleksandra Gieysztora, 2013).
Obecna szansa uczestnictwa w  programie stażu parlamentarnego jest dla mnie okazją, aby pogłębiać znajomość języka polskiego i kultury polskiej. Szczególnie liczę na współpracę z oświatą  i współpracę międzynarodową. Mam nadzieję, że będę mogła wykorzystać w mojej pracy zawodowej to cenne doświadczenie zdobyte podczas stażu w Sejmie RP.


 Mam na imię Rimante Januszauskaite, pochodzę z Wilna (Litwa). W Wilnie skończyłam gimnazjum z polskim językiem nauczania. Jestem po studiach II stopnia administracji publicznej na Uniwersytecie im. Michała Romera. W czerwcu roku 2011 przeszłam nabór do służby cywilnej i podjęłam pracę jako starszy specjalista d/s/ Rejestru w Wileńskim oddziale Państwowego Zarządu Funduszu Ubezpieczenia Społecznego (ZUS).Prócz działalności zawodowej duże znaczenie ma dla mnie działalność społeczna. Od kilku lat należę do pozarządowej organizacji zrzeszającej młodzież polską na Litwie – Klubu Włóczęgów Wileńskich, od dwóch lat jestem członkiem zarządu. Poprzez działalność w Klubie mam możliwość zarówno brać udział w przeróżnych projektach, jak i realizować swoje własne inicjatywy, poprzez to przyczyniając się rozpowszechniania i urzeczywistniania celów Klubu – zrzeszenia i aktywizacji polskiej młodzieży na Litwie, promocji kultury polskiej, krajoznawstwa, organizacji przeróżnych przedsięwzięć turystycznych, podroży i projektów lokalnych jak również międzynarodowych, ciekawego i treściwego spędzania czasu wolnego.Bardzo się cieszę z możliwości uczestniczenia w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Jest to dla mnie okazja z bliska się przyjrzeć pracy na jednym z najwyższych szczebli państwowych, poznać współczesny system polityczny. Jestem pewna, że podczas stażu zdobyte przeze mnie doświadczenie będzie niezwykle cenne w mojej dalszej pracy zawodowej i społecznej. Z kolei pobyt w Polsce będzie dla mnie doskonałą okazją do pogłębienia znajomości kultury i mowy ojczystej.


 Nazywam się Viktória Tóth, jestem z Węgier, pochodzę z miasta leżącego nad Balatonem Keszthely. Ukończyłam egiptologię, obecnie studiuję filologię polską na Katedrze Slawistyki oraz filologię niderlandzką w Instytucie Filologii Germaniskiej na Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Biegle władam językiem angielskim, znam język niemiecki i francuski w stopniu podstawowym. Od 2009 do 2011 byłam mentorką polskich studentów programu Erasmus w Budapeszcie i w ten sposób miałam osobisty kontakt z Polakami. Na początku moją motywacją byli ci ludzie a po rozpoczęciu studiów, po pewnym czasie zdałam sobie sprawę, że znajomość języka polskiego jest zaletą. Od lutego 2013 r. jestem na wymianie studenckim na Uniwersytecie Warszawskim. Sądzę, że staż parlamentarny umożliwi mi pogłębienie moich zainteresowań i będzie owocny w mojej przyszłej pracy. Żywię głęboką nadzieję, że kontakty i znajomości zawarte podczas pobytu w Polsce pozwolą mi w przyszłości na realizację moich naukowych jak i zawodowych planów.Moim zdaniem, że stosunki między Polską i Węgrami będą jeszcze bardziej znaczące w zmieniającej się sytuacji politycznej w Europie.

 Małgorzata Aleksandrowicz

Mam na imię Gosia. Pochodzę z Mejszagoły – miejscowości położonej na północ od stolicy Litwy, Wilna. Jestem Polką – stąd polski język, kultura i tradycje polskie są mi znane od urodzenia. Ukończyłam polskojęzyczną Szkołę Średnią im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, a następnie, jako stypendystka Rządu Polskiego podjęłam studia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2013 roku obroniłam dyplom licencjacki i podjęłam kontynuację studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim. Równocześnie jestem studentką Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją Negocjacje w Dyplomacji  na warszawskiej uczelni Collegium Civitas.
Od wczesnych szkolnych lat należę do harcerstwa. Przez długi okres pełniłam funkcję drużynowej żeńskiej drużyny „Powstańcy” im. Szarych Szeregów, a obecnie zdobywam instruktorski stopień podharcmistrzyni. Mimo że rzadko bywam na Litwie, jednak nadal należę po polskich organizacji w Wilnie, a swój wolny czas poświęcam pracy społecznej na rzecz polskiej mniejszości na Litwie.
W trakcie studiów licencjackich byłam współorganizatorem projektu „Płatne staże dla absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w polskich szkołach na Litwie”, a także prowadziłam szkolenia o tematyce historyczno – kulturalno – językowej dla osób wyjeżdżających na staż na Wileńszczyznę.
Obecnie współpracuję z portalem informacyjnym zw.lt, który jest gałęzią wileńskiej rozgłośni radiowej „Znad Wilii”.


 Nazywam się Tina Marie Lesch. Wychowałam się na północno-saksońskiej wsi niedaleko Lipska w Niemczech. Po maturze zaczęłam studia licencjackie na kierunku Europeistyka w Magdeburgu. Specjalnością tego kierunku są badania regionu Europy Centralnej i Wschodnej. Stojąc przed decyzją, który język używany na owym obszarze wybrać, zdecydowałam się na język polski, bo Polska była dla mnie do tej pory zupełnie nieznana. W ramach wymiany studenckiej organizowanej przez Niemiecką Centralę Wymiany Studenckiej (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) przez rok byłam studentką Uniwersytetu Łódzkiego. W tym czasie odbyłam wiele podróży, zwiedzając całą Polskę. Niezwykle urzekła mnie polska kultura, szczególnie ogromna gościnność Polaków. Wgłębiając się w wiele różnych tematów odkryłam, że polskie życie polityczne jest dla mnie szczególnie interesujące, dlatego korzystałam z każdej okazji aby o nim czytać, słuchać i dyskutować. Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich kierunku Europeistyka na Uniwersytecie we Flensburgu (Niemcy) i Sonderborgu (Dania). Regiony transgraniczne interesują mnie nie tylko z punktu widzenia akademicznego lecz także w praktyce. Podczas praktyki w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu zapoznałam się z warunkami i zadaniami pracy mediatora stron współpracy polsko-niemieckiej na szczeblu regionalnym, co było dla mnie pozytywnym doświadczeniem.Od 2010 r. angażuję się w projekt „Studenten machen Schule”, który jest organizowany przez Forum Kulturalne Europy Wschodnej (Kulturforum Östliches Europa). W ramach programu organizuję wraz z moim kolegą warsztaty dla uczennic i uczniów z Guben i Gubina, podczas których staramy się doprowadzić do zapoznania się i zawiązania przyjaźni między mieszkańcami obu stron rzeki Nysy. Moim teraźniejszym celem zawodowym jest praca dla posła/posłanki w parlamencie regionalnym lub europejskim. Podczas stażu chciałabym poznać sposób funkcjonowania procesów parlamentarnych w Polsce. Zdobyte podczas stażu w Sejmie doświadczenie i kontakty zamierzam wykorzystać w moim przyszłym życiu zawodowym. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość odbycia stażu w Sejmie.


 Mam na imię Andrei Polop i pochodzę z Rumunii. Ukończyłem studia licencjackie oraz magisterskie na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, a obecnie jestem w trakcie drugich studiów licencjackich na kieruneku Prawo w Romanian - American University. W 2009 byłem nominowany do wzięcia udziału w wyborach do parlamentu. Gdybym miał się zwięźle opisać, powiedziałbym o sobie: jestem ambitny, pracowity oraz lubię się uczyć.

Szkolenie elit w najbardziej prestiżowych szkołach na świecie w połączeniu z demokracją i ekonomicznymi reformami może poprowadzić kraj do stworzenia podstaw prowadzących do sukcesów w gospodarce państwa. Obecne realia wymagają udoskonalenia metod, instrumentów i strategii w moim kraju.

Chcę się więcej dowiedzieć o politycznym systemie, prawie i kulturze panującej w Polsce. W pełni popieram i dzielę ideę demokracji, wolności do wyrażania swoich myśli i chcę poświęcić swoje życie i karierę do promowania wyżej wymienionych wartości na świecie, a szczególnie w moim kraju.