Brak nazwy działu

Artur Zapolskij Nazywam się Artur Zapolski. Urodziłem się i mieszkam w Wilnie. Studiowałem na Uniwersytecie Wileńskim slawistykę oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów magisterskich w Polsce byłem członkiem Koła Młodych Dyplomatów. Ukończyłem także program na Europejskiej Akademii Dyplomacji. Obecnie jestem prezesem działającego w Wilnie Polskiego Klubu Dyskusyjnego.
Interesuję się szeroko pojętym dyskursem politycznym (głównie z perspektywy nauk politycznych, ale też językoznawstwa), zagadnieniami mniejszości narodowych, społeczeństwa obywatelskiego oraz dyplomacją, z czym zresztą wiążę swoją przyszłość.
Staż widzę jako etap szczególny, umożliwia bowiem zdobycie wiedzy praktycznej: poznanie mechanizmów decyzyjnych „od kuchni", czerpanie z bogatych doświadczeń Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dyplomacji, społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praw mniejszości narodowych czy też samorządności. Zdobytą podczas stażu wiedzę i umiejętności zamierzam wykorzystywać w dalszej swojej działalności. Jest to niezwykła możliwość obserwacji, jak są przyjmowane decyzje polityczne mające zasięg międzynarodowy, czym są warunkowane. Staż jest cenny również z tego względu, iż udostępnia bezpośredni kontakt z macierzą, Polakami oraz kulturą polską.

 Nazywam się Elena Butușină i pochodzę z Rumunii, z miasta Kluż. Studiowałam filologię angielską i reżyserię teatralną na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Klużu. Część studiów odbyłam na stypendiach naukowych w Barcelonie, Mediolanie i Madrycie. Obecnie przebywam na trzymiesięcznym stażu w Rumuńskim Instytucie Kultury w Brukseli.

W trakcie moich studiów doktoranckich w Rumunii prowadziłam praktyczne zajęcia z języka angielskiego oraz ćwiczenia z międzynarodowej literatury porównawczej dla studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Klużu. Później pracowałam również jako tłumaczka oraz recenzentka literatury współczesnej w kilku rumuńskich wydawnictwach literacko-kulturalnych. Moja praca doktorska została wydana drukiem w Bukareszcie w 2013 roku, będąc pierwszą pracą badawczą w Rumunii nad problematyką związku między autyzmem i kreatywnością w literaturze współczesnej.

W ramach swojej działalności reżyserskiej stworzyłam pierwszy w Rumunii interaktywny spektakl teatralny pt.„Kraina między falami", przeznaczony dla dzieci z autyzmem. Premiera spektaklu odbyła się w październiku 2014 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Puck" w Klużu.

Będąc pasjonatką polskiego teatru, filmu i literatury w 2012 roku zaczęłam uczyć się języka polskiego w ramach fakultatywnego lektoratu języka i kultury polskiej w Centrum Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Klużu. W 2013 roku otrzymałam sypendium na miesięczny, letni kurs języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Mój udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych w Kancelarii Polskiego Sejmu traktuję jako szansę dalszego rozwoju zawodowego oraz możliwość lepszego poznania podstaw prawnych funkcjonowania życia społeczno-kulturalnego w Polsce. W przyszłości chciałabym rozwinąć współpracę polsko-rumuńską w dziedzinie tworzenia projektów i gotowych produktów kulturowych, przeznaczonych dla mniejszości społecznych.Mathias HankelNazywam się Mathias Hankel. Urodziłem się we Frankfurcie na Odrą, więc w od najmłodszych lat dosyć często miałem możliwość odwiedzać polskie miasto Słubice. Już podczas liceum zacząłem uczyć się języka polskiego. Studiowałem politologię na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Spędziłem również semestr na UJ w Krakowie i rok akademicki na Uniwersytecie Federalnym w Kazaniu (Rosja).Odbyłem praktyki w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie" w Warszawie i w Konsulacie Generalnym Niemiec w Krakowie. Już od wielu lat jestem aktywny w Stowarzyszeniu Naukowo-Kulturalnym w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS). Polska przez ostatnie lata stała się istotną częścią mojego życia. Bardzo się cieszę na uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Jestem ciekawy kultury debaty w polskim Parlamencie i jej zakorzenienia w historii Sejmu. Cieszę się również z możliwości poznania innych stażystów. Sądzę, że staż w Sejmie będzie wartościowym doświadczeniem.

Jutta BissingerNazywam się Jutta Bissinger, mam 25 lat, urodziłam się w Schwarzwaldzie w Badenii-Wirtembergii. Jestem zafascynowana Polską już od mojej pierwszej wizyty w tym kraju w 2004 r. - jej kulturą, kinem, historią oraz gościnnością i życzliwością Polaków.
Po maturze w ramach programu Wolontariatu Europejskiego mieszkałam przez dziewięć miesięcy w Polsce.
Na studiach licencjackich studiowałam na kierunku „European Studies" o specjalizacji ekonomicznej w Sonderborg w Danii. Zdecydowałam się na studia magisterskie na kierunku Integracja Europejska o specjalizacji Europa Środkowo Wschodnia na TU Chemnitz w Niemczech. W poprzednim semestrze uczestniczyłam również w wymianie międzynarodowej na Uniwersytecie Wrocławskim.
Ponadto angażowałam się dobrowolnie w pracę na rzecz dialogu niemiecko-polskiego pomiędzy młodymi ludźmi. Pracowałam również jako asystent naukowy w Katedrze Studiów Europy Środkowo Wschodniej na TU Chemnitz, jak i w Instytucie Sigmunda-Neumanna na rzecz Studiów nad Pokojem i Demokracją w Dreźnie. Natomiast w Berlinie odbywałam praktyki w Akademii Europejskiej.
Moją motywacją do udziału w programie jest poznanie polskiej polityki w odniesieniu do Unii Europejskiej. Stąd ważnym dla mnie jest, aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie polskiej polityki wewnętrznej w kontekście polityki europejskiej, a w szczególności europejskiej polityki wschodniej. Obecnie piszę pracę magisterską na temat polityki bezpieczeństwa w Polsce i w UE.
Jestem bardzo wdzięczna za możliwość odbycia stażu w Sejmie.

Ieva Masiliūnaitė Nazywam się Ieva Masiliūnaitė. Pochodzę z centrum Litwy - Kėdainiai. Jestem członkinią Klubu Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, z którym wzięłam udział na organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „Dynamika stosunków litewsko-polskich".
Studiuję na kierunku „Historia Litwy" (studia magisterskie) na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i wybrałam badać historię klasztorów Benedyktynek (okres Wielkiego Księstwa Litewskiego i czasy pod zaborami). W ramach programu Erasmus/ Erasmus + w lecie 2014 roku odbyłam praktykę w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i studiowałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (w semestrze zimowym 2012/2013 roku akademickim), na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (w semestrze zimowym 2014/2015 roku akademickim).
Zaczęłam się interesować się Polską na początku studiów historii. Uważam, że potrzebuję mieć wiedzy o kraj przyległy. Podoba mi się, że podczas rozszerania umiejętności języka polskiego mam możliwość wyróźniać zbieżności i różnicy kultury litewskiej i polskiej. Interesuje mnie kultura polityczna, na przykład, jak jest wykonana polityka pamięci historycznej na Litwie i innych krajach europejskich, między innymi - w Polsce. Staram się obserwować jakie wydarzenia i procesy są akcentowanie w prasie, telewizji, literaturze popularnej, także, jaka jest reakcja odwracalna społeczności, którą współcześnie można obserwować i sieciach socjalnych.
Ciesię się z możliwości uczestniczyć w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych.

Oksana Lukowicz Mam na imię Oksana Lukowicz, urodziłam się w Budapeszcie (Węgry), obecnie mieszkam w Wilnie (Litwa), tutaj skończyłam studia inżynierskie, kierunek - planowanie miast i budownictwo. Chęć uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych powstała jeszcze podczas studiów. Możliwości, nowe horyzonty, nauka, zainteresowanie demokracją, zaciekawienie życiem politycznym, publicznym i kulturowym oraz pogłębianie wiedzy o tradycjach, kulturze i historii Polski były tym czynnikiem, które zachęcały mnie do obiegania się o możliwość uczestnictwa w stażu. Od kilku lat należę do Klubu Włóczęgów Wileńskich - organizacji zrzeszającej polską młodzież na Litwie. Poprzez działalność w Klubie mogę realizować swoje pomysły oraz brać udział w wielu projektach młodzieżowych. Możliwość uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych pozwoli poszerzać oraz wzbogacać zdolności i potencjały. Budowanie nowej sieci kontaktów, połączając ze współpracą z Polską w wielu dziedzinach, pozwoli na nowe rozwiązania i szanse na drodze zawodowej i społecznej.

Volodymyr SoloveyNazywam się Volodymyr Solovey. Urodziłem się we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie w rodzinie, gdzie pielęgnowano polskie tradycje. W czasach szkolnych pasjonowałem się historią i kulturą Polski, uczęszczałem na zajęcia z języka polskiego. Po zdaniu matury zostałem studentem Instytutu Nauk o Rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz stypendystą Fundacji Jana Pawła II. Po odbyciu studiów w Lublinie kontynuowałem naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Politologii. W 2011 roku obroniłem pracę magisterską pisaną pod kierunkiem profesora Mirosława Dymarskiego. Po studiach realizowałem szereg projektów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności brałem udział w stażu organizowanym przez Fundację Energia dla Europy w Warszawie.
Jestem wdzięczny za możliwość uczestniczenia w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Jest to dla mnie wyjątkowa okazja do zapoznania się z systemem parlamentarnym funkcjonującym w Polsce. Zdobyte doświadczenie chciałbym wykorzystać w dalszej karierze zawodowej, a także w działaniach na rzecz rozwoju stosunków polsko-ukraińskich.

Ivan Kalinichenko Nazywam się Ivan Kalinichenko, mam 25 lat. Ukończyłem studia licencjackie w Ukraińskiej Akademii Celnej w Dnipropetrowsku. Potem zdecydowałem pogłębić swoją wiedzę na temat stosunków międzynarodowych i zdobyłem dyplom magistra na kierunku gospodarka międzynarodowa na Uniwersytecie Technologii Informacyjnych w Zaporożu na Ukrainie. Podczas studiów pracowałem jako wolontariusz w Niemczech, Bułgarii oraz Gruzji. W roku 2012 brałem udział w programie "Work And Travel USA". Zebrane tam doświadczenia bardzo wpłynęły na mój światopogląd. Już po studiach zainteresowałem się filologią polską, a przede wszystkim językiem polskim oraz kulturą tego kraju. Dlatego wyjechałem na studia do Polski i rozpocząłem naukę w Collegium Polonicum (wspólna płacówka naukowo-badawcza Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina) na kierunku filologia polska jako obca. Jestem członkiem Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II oraz stowarzyszenia „Polonia" w Zaporożu. W roku 2013 wziąłem udział w programie Erasmus w Niemczech, ponieważ miałem zamiar pogłębić swoją wiedzę na temat stosunków polsko-niemieckich oraz polepszyć poziom języków obcych. Od tego czasu pasjonuję się nauką języków obcych i tłumaczeniem, oprócz tego bardzo podobają mi się stosunki międzypaństwowe.
Postanowiłem ubiegać się o możliwość uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych, żeby powiązać swoją przyszłość z oświatą, komunikacją międzynarodową albo pracą w sektorze socjalnym i politycznym. Oprócz tego, mam zamiar w przyszłości rozwijać w naszym społeczeństwie stosunki polsko-ukraińskie. Chciałbym osiągnąć sukces, żeby w przyszłości mieć możliwość wykorzystania swoich nawyków na Ukrainie. Wydaje mi się, że Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych to jest dobra okazja żeby zdobyć nie tylko nowe doświadczenie, ale też poglębić wiedzę na temat polityki i kultury polskiej oraz stosunków międzynarodowych. Chciałbym podziękować wszystkim organizatorom za taką możliwość zdobycia nowej wiedzy i unikalnych możliwości.

Anna Bóka Nazywam się Anna Bóka, urodziłam się i mieszkam na stałe na Węgrzech, ale posiadam również polskie korzenie. Zostałam wychowana w duchu świadomości narodowej i znajomości obu kultur, węgierskiej i polskiej, dzięki czemu oba te kraje są mi jednakowo bliskie. Stale utrzymuję żywy kontakt z polską częścią rodziny, a także z Polską, która jest dla mnie drugą ojczyzną.
Szczególnie duże znaczenie ma dla mnie wyjątkowa i powszechnie znana przyjaźń polsko-węgierska, którą wiele razy napotykałam w ciągu życia i którą chciałabym podtrzymywać i umacniać również za pomocą swojej działalności zawodowej. Pragnę zostać profesjonalnym tłumaczem polsko-węgierskim, który przezwyciężając różnice językowe i kulturowe skutecznie wspomaga porozumienie się i zgodną współpracę przedstawicieli obu tych państw.
Udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych jest dla mnie wyjątkową okazją, która daje możliwość zapoznać się z działaniem Sejmu oraz środowiskiem szczególnie istotnym z punktu widzenia utrzymywania dobrych stosunków międzynarodowych. Wierzę, że doświadczenia zdobyte w ramach Programu okażą się pomocne zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym, zwłaszcza w podtrzymywaniu i umacnianiu słynnej przyjaźni polsko-węgierskiej.

Anca Cocota Nazywam się Anca Cocota I bieżąnco mieszkam w Kluż-Napoca. Przeniosłam się do Kluz kiedy zaczynałam uniwersytet. Studiowałam w Uniwersztecie Babes Bolyay, w Wydziałe Studii Europeiskiej i w Wydziałe Historyki na masterze.
W roku 2011 podrużowałam pierwscy raz w Polsce, dwa mieśący w stażu AIESEC, w Poznania. Staż był w dziedzienie edukacjny, musiłam nauczyć studentów polskich, językę angielski. Było bardzo interesowany i było pierwszy raz kiedy mieszkałam w innym kraju. Następny raz wróciłam w Polsce w drugin roku masterki, teraz we Wrocławiu, w staż Erasmusa na Uniwersytecie Wrocławski, Wydział Nauk Spolecznych, 5 mieśący. To był najlepszy okres w Polsce, bo miałam szansę, aby studiować i spotkać wiele ludzi, świetnie profesory i aby zaprzyjasnić się z wielki przyjaciół.
Teraz pracuję w firmie fińskie, w sprzedaży i obsługi klienci, ale jestem bardzo szczęśliwa że mam szansę, aby wrócić do Polski i tym razem doświadczyć życia w stolicy Polski tym razem. Mam nadzieję, że to doświadczenie będzie co najmniej tak samo przyjemne, jak poprzednie i że będę dowiedzieć się więcej o systemie politycznym w Polsce.
W sprawie moich interesow, lubię literaturę, kino, teatr i bardzo lubię podróżować. Raz na maksymalnie 6 miesiecy muszę podróżować gdzieś poza Rumunią. W moim wolnym czasie lubię czytać, ogładać filmy i dokumentarze na komputerze lub TV, i nedawno zaczynałam "grać" z FIMO. Теtiana Donczenko Nazywam się Теtiana Donczenko, jestem Ukrainką. Mieszkam w Mikołajowie, na południu Ukrainy. Otrzymałam dyplom w dziedzinie socjologii i pracy socjalnej. Ukończyłam także program magisterski Instytutu zarządzania państwowego. Jestem magistrem w dziedzinie administracji publicznej: ukończyłam studia na Czarnomorskim Państwowym Uniwersytecie im. Petra Mohyły. Obecnie pracuję na tym uniwersytecie jako wykładowca.
W 2011/2012 studiowałam na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jako stypendystka Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Odbywałam praktykę w instytucjach państwowych i organizacjach społecznych. W 2013 roku obroniłam pracę doktorską w zakresie administracji publicznej. Mam publikacje w tej dziedzinie.
Podczas udziału w Programie ważna dla mnie jest wymiana doświadczeń i zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce. Ciekawe jest dla mnie poznanie procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych w Polsce, które umożliwią porównanie z sytuacją polityczną na Ukrainie. To jest bardzo ważne dla Ukrainy - być bliżej doświadczenia europejskiego, które pokazuje nam demokratyczny sposób rozwiązania różnych problemów. Polska jest państwem, które może być dla Ukrainy przykładem demokratyzacji, rozwoju i przekształcenia.

Clemens Kuche.Clemens Kuche.
Urodziłem się w roku 1988 w w Żytawie w Niemczech. Ukończyłem studia na Uniwersytecie w Lipsku jako magister pedagogiki na kierunku historii i wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo studiowałem polonistykę i zajmowałem się językiem polskim, literaturą i kulturą. Poza tym znam języik angielski i francuski. Podczas moich studiów w Katowicach zaangażowałem się w działalność Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS). Pózniej udzielałem się w spotkaniach młodzieży polsko-niemieckiej.
Interesuję się wieloma dziedzinami życia społecznego i politycznego, takimi jak system oświaty, proces cyfryzacji sektora publicznego, kohezja (spójność) społeczno-ekonomiczna jak również prawem konstytucyjnym. Elementem mojego pobytu jest porównanie procesów ustawodawstwa i orzecznictwa naszych krajów. Do moich ulubionych autorów należą Henryk Sienkiewicz i Stanisław Lem.
Pragnę podkreślić, że praktyki oznaczałyby dla mnie niezwykłą szansę, by lepiej zrozumieć funkcjonowanie polityczne Państwa Polskiego. Również mógłbym poznać przedstawicieli wyborców i zebrać doświadczenia w codziennej pracy w Parlamencie. Zdobyte doświadczenie chciałbym wykorzystać w pracy na rzecz dobrych stosunków bilateralnych i pomyślności ludzi.


Tibor GerencsérNazywam się Tibor Gerencsér, przyjechałem z Węgier. Skończyłem historię oraz polonistykę w Budapeszcie, ale w ramach wymiany studentów studiowałem także na Uniwersytecie Warszawskim. W moich badaniach zajmuję się przede wszystkim związkami polsko-węgierskimi w XX wieku, historią węgierskiej placówki dyplomatycznej w Warszawie oraz polityką pamięci. Wcześniej uczyłem historię Polski na Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, a teraz jestem węgierskim współpracownikiem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Ze względu na to, że w przyszłości zamierzam pracować w sektorze publicznym, uważam, że Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych może być dla mnie świetną możliwością do rozwijania.

 

Krystyna WojciukiewiczNazywam się Krystyna Wojciukiewicz. Pochodzę z Wilna, w którym mieszkałam do czasu, aż zdobyłam wykształcenie średnie w jednej z funkcjonujących na Litwie szkół polskich. Na studia wybrałam się do Warszawy, z której, po 5-ciu latach, do rodzinnego miasta wróciłam jako magister polityki społecznej oraz magister europeistyki. Obecnie pracuję w organizacji pozarządowej na Litwie, której jednym z głównych celów jest ochrona praw człowieka, w tym zwłaszcza praw mniejszości narodowych. Swoją przyszłość wiążę z Wilnem, gdyż jest to najpiękniejsze i najbliższe memu sercu miasto.

Ponieważ moje obecne zainteresowania są skierowane w stronę sytuacji polskiej mniejszości narodowej poza granicami Polski oraz polityki Rządu polskiego wobec tych społeczności, postanowiłam, że staż pragnę odbyć w Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
Uważam, że obecny okres - po ukończeniu studiów magisterskich i rozpoczęciu pracy w organizacji pozarządowej na Litwie dbającej o prawa człowieka i prawa mniejszości narodowych - jest idealnym momentem w moim życiu do wzięcia udziału w MPSP. Jest to niecodzienna okazja do poszerzenia horyzontów, zdobycia nowej wiedzy i cennego doświadczenia. Wierzę, że staż pozwoli mi na skonfrontowanie dotychczas zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką, a zdobytą na stażu wiedzę będę mogła wykorzystać w dalszej pracy zawodowej.