Brak nazwy działu

Mam na imię Salome Khinikadze, pochodzę z Gruzji. Mieszkam w Kobuleti, nad Morzem Czarnym. Pierwszy stopień studiów ukończyłam w Tbilisi na Uniwersytecie Ilii, studiując administrację biznesu. W trakcie studiów współtworzyłam stowarzyszenie młodych ekonomistów, z którym organizowałam projekt „Business Cases” w roku 2010 i 2011, który zyskał popularność w środowisku studenckim. Ponadto organizowaliśmy prezentacje dotyczące gospodarki oraz spotkania z naukowcami. Za wyniki w nauce zdołałam uzyskać stypendium prezydenta Gruzji. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku filologia polska. Ostatni semestr spędziłam na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w ramach programu „Erasmus+”. Pisałam pracę dotyczącą stereotypów narodowych. Po powrocie do Kobuleti rozpoczęłam pracę w urzędzie jako kierownik do spraw młodzieży i równouprawnienia łącząc ją z prowadzeniem zajęć na Batumskim Uniwersytecie Państwowym im. Szota Rustaveliego w zakresie marketingu. W roku akademickim 2015/2016 wzięłam udział w polskim Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców, broniąc pracę dotyczącą tematu równouprawnienia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W przyszłości chciałabym kontynuować karierę naukowo-dydaktyczną łącząc ją z zaangażowaniem w życie społeczne. Dostrzegam potrzebę reformy edukacji w Gruzji, na rzecz większej i wcześniejszej specjalizacji.

Nazywam się Maia Varshanidze. Pochodzę z Gruzji. W roku 2014 skończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Ilii, (Tbilisi, Gruzja) na wydziale zarządzania. Właśnie podczas studiów licencjackich rozpoczęłam moją przygodę z Polską, gdy w 2013 roku pierwszy raz przyjechałam do Katowic na wymianę studencką. W roku 2014 otrzymałam stypendium Rządu Polskiego i zostałam studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wydziału Gospodarki Międzynarodowej, kierunek Gospodarki Turystycznej. Podczas studiów odbyłam staż w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W roku 2016 utrzymałam tytuł magistra. Studia mi umożliwiły między innymi bliższe poznanie kultury i historii polskiej. Zauważyłam wtedy wiele podobieństw między narodem polskim i gruzińskim, poczynając od gościnności i otwartości, przez determinację i wytrwałość, a kończąc na podobnych dziejach obydwu państw. Cieszę się, że mam możliwość uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Mam ogromną nadzieję, że w przyszłości, dzięki stażowi będę mogła wnieść swój wkład w pogłębienie polsko-gruzińskich relacji politycznych czy kulturalnych.

Nazywam się Denize Ponomarjova. Urodziłam się na Łotwie w rodzinie polskiego pochodzenia. Wykształcenie wyższe uzyskałam na Uniwersytecie Łotewskim (UŁ) w Rydze. Najpierw studiowałam na programie dot. komunikacji społecznej i PR (licencjat), podczas którego w ramach programu Erasmus jeden semestr spędziłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studiując dziennikarstwo i komunikację społeczną. Następnie, w 2011 r. na uzyskałam tytuł magistra w zakresie europeistyki (European Studies). Karierę zawodową rozpoczęłam już podczas studiów magisterskich – w 2010 r. zostałam zatrudniona w Centre for European and Transition Studies na UŁ (Centrum Studiów Europejskich, CETS) jako asystent kierownika projektów. Od 2011 do 2015 r. pracowałam w Ambasadzie RP na Łotwie (współpraca z polonią na Łotwie, szczególnie młodzieżą polonijną). Od 2016 r. działalność zawodową kontynuuję w CETS UŁ jako pracownik naukowy. Moje obowiązki służbowe są głównie związane z przygotowaniem projektów unijnych i ich implementacją, organizowaniem konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych dot. tematów politycznych, gospodarczych, społecznych. Podczas studiów aktywnie angażowałam się w życie społeczne. Działałam w komisji kultury samorządu studenckiego UŁ, w Związku Młodych Polaków na Łotwie (w którym przez kilka lat pełniłam funkcje wiceprzewodniczącej) i innych. A w 2013 r. miałam okazję pracować nad wydawaniem kwartalnika „Polak na Łotwie” – koordynacja procesu wydawniczego, redagowanie techniczne. W obecnej chwili rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Gospodarki i Zarządzania UŁ, specjalność – demografia. Temat mojej pracy doktorskiej jest związany ze zróżnicowaniem procesów demograficznych grup etnicznych na Łotwie. Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych to wyjątkowa okazja do zapoznania się ze strukturą i działalnością Sejmu RP oraz mechanizmami podejmowania decyzji politycznych. Pobyt w Polsce jest możliwością rozwoju umiejętności zawodowych.

Nazywam się Ion Macovei, mieszkam w Kiszyniowie, Mołdawia. Studiowałem na wydziale filologii rumuńskiej i angielskiej na Uniwersytecie „Alexandru Ion-Cuza” w Jassah. Podczas studiów w Rumunii skorzystałem z możliwości nauczania się języka polskiego na katedrze slawistyki tej samej uczelni. W 2005 roku zwiedziłem Polskępo raz pierwszy. Ten kraj zachwyca mi od tamtego czasu. Ukończyłem także program magisterski Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Pobyt w Polsce sprzyjał mojemu spotkaniu z polskim kinem i polską nowoczesną literaturę, które spowodowali mnie kulturalną rewelacje. Po studiach pracowałem jako dziennikarz w mołdawskiej niezależnej gazecie TIMPUL (timpul.md). Obecnie zajmuję stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Interesuję się i piszę o konflikcie naddniestrzańskim, o jego społecznym i gospodarczym wymiarze i o stosunkach mołdawsko-europejskich. W 2015 byłem stypendystą programu Fundacji Euromonitor (Bukareszt, Rumunia) dla dziennikarzy. W ramach programu brałem udział w rozmowach z ekspertami w spawach Unii Europejskiej i złożyłem wizytę do Brukseli. Zwracam również uwagę na zachowanie dziedzictwa kulturalnego mniejszości narodowych w Mołdawii, włącznie Polaków. Prowadzam blog 1daytrip.wordpress.com, gdzie piszę o moich podróżach po kraju ojczystym. Jestem pewien, że wiedza zdobyta podczas stażu sprzyja się mojej pracy. Będę także lepiej wiedział czym się cechuje proces decyzyjny w polskim Sejmie w porównaniu z tymi samymi procesami w mołdawskim Parlamencie.

Nazywam się Ksenia Harciuc, jestem z Mołdawii. W zeszłym 2015 roku skończyłam studia licencjackie w Ukrainie (Uniwersytet Narodowy im. Miecznikowa w Odessie, kierunek dziennikarstwo), i otrzymałam dyplom z wyróżnieniem. W tym roku kończę studia dzienne magisterskie (kierunek dokumentalistyka) na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia zaoczne z prawa na Uniwersytecie Narodowym w Mołdawii (USM). Lubię sport, naukę i politykę. W ciągu studiów aktywnie współpracowałam z mediami, zwłaszcza z Mołdawii. W latach 2014-2015 pracowałam jako specjalny korespondent dla telewizji Accent TV. To były przeważnie śledztwa dziennikarskie, które wymagały aktywnej współpracy z przedstawicielami władzy i społeczeństwa. W 2010 roku odbyłam parlamentarny staż w Mołdawii na stanowisku posła Parlamentu Młodzieżowego, gdzie próbowaliśmy robić poprawki do ustaw i przepisów, które później były skierowane do Parlamentu Mołdawii dla rozpatrzenia. Później pracowałam jako asystent posła mołdawskiego Parlamentu, gdzie praca również była związana z modyfikacją różnych aktów prawnych. Moje cechy liderskie zawsze sprzyjały temu, żebym pracowała w dziedzinie administracji publicznej. W związku z tym uważam, że dany staż jest unikalną szansą zdobycia wiedzy o życiu politycznym Rzeczypospolitej Polskiej od wewnątrz, co pozwoli zbliżyć się o kilkadziesiąt kroków ku swojemu marzeniu.

Nazywam się Aigerim Fazylova. Zaprzyjaźniłam się z polską kulturą, historią i językiem dzięki zaangażowaniu w Polonii Karagandyjskiej w Kazachstanie. Ukończyłam „Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców” zorganizowany przez Studium Europy Wschodniej w Warszawie. Podjęłam Studia Wschodnie magisterskie II stopnia w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, a także ukończyłam studia na kierunku Języki Obce na Uniwersytecie Stanowym w Karagandzie, Stosunki Międzynarodowe oraz Europeistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stosunki Wschodnioeuropejskie i Nauki Polityczne na Uniwersytecie Wileńskim. Stypendystka XII edycji Europejskiej Akademii Dyplomacji, spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Podczas stażu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych zajmowałam się Europejską Polityką Sąsiedztwa, głównie Partnerstwem Wschodnim, polityką Unii Europejskiej wobec regionu Europy Wschodniej (relacje polityczne, handlowe i energetyczne) oraz kryzysem uchodźczym i strefą Schengen. Jestem organizatorką projektów dyplomacji kulturalnej przy Ambasadzie USA w Astanie, utworzonych w ramach misji dyplomatycznej Departamentu Stanu USA. Współpracowałam z Ambasadami Kazachstanu w Warszawie i Wilnie. Od roku 2008 tłumacz pisemny i ustny dla delegacji kazachstańskiej w Malezji, Hiszpanii, we Włoszech i Turcji. Interesuję się systemami parlamentarnymi i procesami podejmowania decyzji politycznych w poszczególnych państwach. W przyszłości chcę podjąć pracę w dziedzinie analizy procesów politycznych i zarządzania konfliktami w dyplomacji międzynarodowej.

Nazywam się Anna Lech. Urodziłam się w Kanadzie, w prowincji Ontario i obecnie mieszkam w Ottawie. Moi Rodzice pochodzą z Polski. Pierwsze studia skończyłam na kierunku Turystyki i Wychowania Fizycznego, spędzając 3ci rok na wymianie studenckiej w Szkocji (Uniwersytet Strathclyde, Glasgow). W 2010 roku ukończyłam Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Ottawskim, odbywając moja drugą praktykę szkolną w Japonii. W roku 2013 studiowałam język francuski na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Ukończyłam też studia Magisterskie Pedagogiczne i od wielu lat pracuję jako nauczycielka. Od najmłodszych lat chodziłam do Polskiej Szkoły (podstawowej oraz średniej). W domu mówimy po polsku, więc czuję się Polką, chociaż mieszkam w Kanadzie. Jeżdżę też często do Polski na wakacje (do rodziny, turystycznie oraz na różne obozy letnie). W 2002-gim roku wzięłam udział w światowych Dniach Młodzieży, spotkaniu z Papieżem Pawłem II-gim w Toronto. W 2006 roku byłam uczestnikiem zgrupowania młodzieży Polonijnej w Górach Skalistych w Kanadzie (“Poland in the Rockies”), gdzie mieliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi z Polski i ze świata, jak również uczyliśmy się o kulturze, polityce oraz historii Polski. Znam trzy języki: angielski, polski i francuski. Należę do wielu Polonijnych organizacji w Kanadzie, gdzie mam kontakt miedzy innymi z młodzieżą, która też się interesuje Polską, polskimi zwyczajami, kulturą oraz polityką. Czuję się zaszczycona możliwością udziału w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych, co bez wątpienia pogłębi moją wiedzę na temat demokracji parlamentarnej, polityki i kultury polskiej, co w kolejności zwiększy moje możliwości zawodowe w przyszłości. Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom programu oraz Sejmowi RP za tak wspaniałą inicjatywę dla młodych ludzi, dla których Polska jest często drugą ojczyzną.

Nazywam się Filip Gajos. Jestem Polakiem urodzonym w Hiszpanii i wychowanym w Kanadzie w rodzinie pilnie pielęgnującej w domu tradycje i język Polski. Po ukończeniu liceum w Vancouver podjąłem studia na kierunku stosunków międzynarodowych i historii, zdobywając licencjat w 2011 roku. Mając okazję na nowe doświadczenia i przygody po studiach uczyłem w Turcji angielskiego, i po raz pierwszy podróżowałem po Bałkanach i Kaukazie. Do dzisiaj te rejony są moimi najulubieńszymi miejscami do odwiedzenia. Na początku 2014 podjąłem się dalszych studiów na stopniu magisterskim, tym razem ze specjalizacją w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Od młodego wieku pasjonowałem się historią, polityką, obcymi kulturami, oraz nauką języków obcych. Te zainteresowania stały się podwaliną mojej kariery akademickiej. Magister odbyłem na Uniwersytecie Groningen w Holandii. Po ukończeniu pracy magisterskiej i stażu studenckiego z Wysokim Komisarzem ds. Uchodźców w Gruzji otrzymałem dyplom magisterski w 2015. Następny krok w moim życiu stanowi budowa i rozwój moich umiejętności profesjonalnych. W przyszłości chciałbym pracować w dyplomacji lub w organizacji zajmującej się porozumieniem między-państwowym, nauką, oraz zapobieganiem konfliktów na arenie międzynarodowej. Uważam, ze staż parlamentarny okaże się ważnym i wartościowym elementem mojego dalszego rozwoju. Mam nadzieję, iż pobyt w Polsce i ogólnie w Europie pozwoli mi nie tylko na poszerzenie mojej wiedzy regionalnej, ale również na wzmocnienie mojej biegłości językowej.

Nazywam się Margarita Borovikova, urodziłam się na północnym wschodzie Kazachstanu, w mieście Semej. W tym roku skończyłam studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, kierunek Międzynarodowe Studia Polskie, specjalność publicystyka kulturowa. Od października 2014 roku przebywam w Polsce, a dokładnie w Katowicach. Głęboko jednak wierzę w wydarzenia losowe, więc wydaje mi się, że uczenie się języka polskiego i właśnie polskiego, a nie angielskiego lub niemieckiego, otworzyło mi wrota do innego świata. Jeżeli Car Piotr I, tworząc Sankt-Petersburg, otworzył rosyjskie okna na Europę, to ja, dzięki znajomości języka polskiego, mogłam przyjechać do Polski. Podczas studiów licencjackich brałam udział we wszystkich wydarzeniach i imprezach Polonii kazachskiej. Tłumaczyłam artykuły do polskiego czasopisma „Ałmatyński Kurier Polonijny”, podczas pobytu w Polsce kultywuję te tradycje, które poznałam w Kazachstanie w Zgromadzeniu Polaków. Nie mam polskiego pochodzenia, ale uważam, że nie mniej zrobiłam i robię dla polskiej kultury nie tylko na terenie Kazachstanu, ale także tu – w Polsce. Odkąd pamiętam zawsze interesowałam się polityką i stosunkami międzynarodowymi i przez całe studia miałam często do czynienia z polityką i dyplomacją Kazachstanu, Polski i Niemiec. Pierwszym moim doświadczeniem było uczestnictwo w Stambulskiej Konferencji na temat Afganistanu jako wolontariuszka. Konferencja odbyła się w Ałmaty w kwietniu 2013 roku. Po tym doświadczeniu moje życie bardzo się zmieniło: poznałam cały proces przebiegu podobnego rodzaju wydarzeń, pracowników MSZ Kazachstanu, dyplomatów z Azji i Europy, przedstawicieli Kazachstanu poza krajem, przedstawicieli innych krajów w Kazachstanie. Generalnie zakochałam się w tym procesie i zrozumiałam, że to jest dokładnie to, czym chciałabym się zajmować w swoim życiu. Później odbyłam praktyki w Generalnym Konsulacie RP w Ałmaty – poznałam ciężką i ciekawą pracę w ciągu trzech miesięcy. Dzięki niej przyjechałam na studia magisterskie do Polski. Wreszcie w ubiegłym i obecnym roku brałam udział w Ekonomicznym Kongresie Gospodarczym, który odbywa się co rok w Katowicach, co jeszcze raz potwierdziło moją chęć do organizacji takich wydarzeń. Jeżeli tym się nie fascynujesz, to się nie uda. Trzeba szczerze kochać to, czym się zajmujesz, żeby osiągnąć sukces. Wierzę, że staż w Sejmie RP poszerzy moje polityczne i kulturalne horyzonty. Będzie to kolejny krok w rozwoju mojej kariery zawodowej.

Nazywam się Brigita Meija. Urodziłam się i mieszkam na Łotwie w mieście Daugavpils. W 2011 roku ukończyłam studia prawne i rozpoczęłam studia filologiczne (polski-angielski) na Uniwersytecie w Daugavpils, Łotwa. Wciągu moich studiów miałam okazję uczestniczyć w różnych programach międzynarodowych, takich jak „Erasmus” (studiowałam rok na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę) oraz EVS (Europejski wolontariat – rok spędziłam w Polsce, w Lublinie, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą). W 2012 i 2016 roku uczestniczyłam w letnim kursie języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Warszawskim - „Polonicum”. Obecnie jestem studentką studiów magisterskich translatorskich na Uniwersytecie w Daugavpils. Język, kultura i tradycje polskie nie są mi obce, bo pochodzę z polskiej rodziny. Od wielu lat też jestem wolontariuszką w Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils. Biorę udział oraz pomagam w polskich wydarzeniach kulturalnych w Domu Polskim organizowanych przez Centrum Kultury Polskiej oraz Związek Polaków w Daugavpils. Staż Parlamentarny pozwoli mi pogłębić wiedzę na temat pracy Sejmu, obserwować, brać czynny udział i czerpać pomysły z życia politycznego Polski. Doświadczenie i wiedza nabyta podczas stażu niewątpliwie przyczynią się do mego rozwoju osobistego.