Brak nazwy działu

Nazywam się Nataliia Mykhailovska. Pochodzę z Żytomierza – miasta na północy Ukrainy. Jestem magistrem z Zarządzania i Administracji Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego. Moja praca oraz zainteresowanie jest związane z działalnością polonijną. Weszłam w życie polonijne w 2008 roku jako dziennikarz tygodnika „Gazeta Polska”. Również byłam wolontariuszką Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu. W czasie studiów byłam solistką zespołu młodzieżowego pieśni polskiej, który działa przy Żytomierskiej filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii (2008-2011 r.). W listopadzie 2009 roku weszłam do grupy założycielskiej Obwodowej Organizacji Społecznej „Studencki Klub Polski”. Obecnie jestem członkiem zarządu Klubu oraz I zastępcą Prezesa. Biorę udział w organizacji i realizacji projektów i przedsięwzięć ww. klubu. Działalność społeczna jest moją pasją. Będąc studentką zostałam uczestniczką programu stażowego Fundacji „Semper Polonia” w ramach którego w 2011 roku dwukrotnie odbywałam staż zawodowy w firmie turystycznej „TRIADA”. W ciągu czterech lat pracowałam w Domu Polskim w Żytomierzu jako koordynator projektów. W tym okresie udało się zorganizować dużo projektów edukacyjnych i kulturalnych dla młodzieży polskiego pochodzenia. Także współpracowaliśmy z różnymi organizacjami polonijnymi na Ukrainie i w Polsce.W roku akademickim 2014/2015 uczestniczyłam w Programie Stypendialnym im. L. Kirklanda. W ramach Programu zrealizowałam swój projekt badawczy na Uniwersytecie Wrocławskim. Udział w MPSP to jest wielki zaszczyt dla mnie. Zdobyta wiedza i umiejętności podczas Stażu pomogą mi rozpocząć nowy etap życia, niewątpliwie przyczynią się do mojego rozwoju osobistego. Ponadto mogę pogłębić swoją wiedzę teoretyczną o polskim systemie politycznym. Mam nadzieje, że zdobyte umiejętności będą miały ważne praktyczne znaczenie w mojej przyszłej działalności.

Nazywam się Agata Antoniewicz jestem absolwentką kierunku stosunki międzynarodowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obroniłam pracę magisterską dotyczącą problemów równouprawnienia polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Jestem osobą niezwykle aktywną, zaangażowaną w różnorodną działalność społeczną. Podczas studiów w Polsce byłam jedną z założycieli AEGEE-Toruń Europejskiego Forum Studentów, zarejestrowanego przy UMK w 2005, działającego m.in. na rzecz międzynarodowej współpracy na poziomie edukacji oraz integracji w Unii Europejskiej. Należałam również do Grupy Roboczej- Fund Raising, zajmującej się pozyskiwaniem funduszy na realizację projektów. W ramach praktyki studenckiej byłam zaangażowana w prace Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie. Przebywając w Wielkiej Brytanii współpracowałam z Citizen Advice ( porady obywatelskie dotyczące prawa pracy ) poznałam problemy imigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. Byłam członkiem projektu “Waves of Democracy 2010” w Serbii, pracując w komisji nad budową nowych mediów i demokracji w regionie. Po powrocie do Wilna współpracowałam z Europejską Fundacją Praw Człowieka, byłam wolontariuszem w hospicjum ks. Michała Sopoćki w Wilnie, podejmowałam wiele inicjatyw na rzecz mniejszości polskiej na Litwie, biorąc udział w wielu przedsięwzięciach, uczestniczyłam w spotkaniach Polskiego Klubu Dyskusyjnego. Miałam również praktykę w “Radiu Znad Wilii”. Jestem bardzo czynna, pełna energii I inicjatywy, otwarta na współpracę z ludźmi. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas pracy, staży i praktyk w różnych instytucjach i organizacjach na Litwie, w Polsce, w Wielkiej Brytanii i Serbii są niezwykłe cenne i pomocne w mojej dalszej karierze zawodowej. Staż w Parlamencie RP będzie dla mnie impulsem do aktywności społecznej w środowisku Polaków w Wilnie i współpracy ze Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska“, które od kilkudziesięciu lat wspiera Polonię i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju.

Nazywam się Leo Mausbach, mam 25 lat i pochodzę z Berlina. Po ukończenia służby wojskowej w Erfurcie i Poczdamie studiowałem politologię na Freie Universität w Berlinie od 2010 do 2013 roku. Moje silne zainteresowanie Polską i wschodnim sąsiedztwem Niemiec rozwiało się podczas studiów na zajęciach tamtejszego Instytutu Europy Wschodniej i na kursach językowych. W roku 2012 zrealizowałem semestr na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach programu Erasmus. To doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, iż w moim życiu zawodowym chciałbym się zajmować tym regionem. Po studiach licencjackich zdecydowałem się, więc, na polsko-niemiecki program magisterski European Studies i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W roku 2014 wróciłem do Wrocławia na pięciomiesięczny staż w biurze regionalnym Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kolejny staż związany z polsko-niemieckimi stosunkami gospodarczymi odbywałem w ostatnim semestrze studiów magisterskich w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznań. W semestrze zimowym 2014/15 byłem stypendystą GFPS e.V. - Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej, które wspiera wymianę pomiędzy studentami z Polski, Niemiec, Republiki Czeskiej i Białorusi. Wschodni wymiar stosunków polsko-niemieckich szczególnie mnie interesuje. Jako największe kraje Europy Środkowej, Polska i Niemcy grają centralną rolę w ramach polityki Unii Europejskiej wobec Europy Wschodniej. Poznawałem ten region w toku studiów, ale i podczas licznych podróży. Jako stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera jestem współzałożycielem „Sieci Wschodnioeuropejskiej Stypendystów i Alumnów Fundacji im. Konrada Adenauera”. Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest dla mnie cenna okazją na lepsze zapoznanie się z polskim systemem politycznym i sposobem działania Sejmu. Praktyki u przewodniczącego polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w jubileuszowym roku 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie są dla mnie wielką szansą.

Mam na imię Jana Szowkowaja. Urodziłam się i mieszkam w Wilnie (Litwa). Moja babcia jest pochodzenia polskiego, więc każdy pobyt w Polsce jest dla mnie jak powrót do domu. Zawsze dąrzyłam w kierunku międzynarodowym - posiadam stopień magisterski w dziedzinie prawa międzynarodowego, który uzyskałam na Uniwersytecie im. Mikołaja Romera w Wilnie. Interesuję się życiem politycznym i naukowym innych krajów, świadectwem czego są moje studia za granicą na Uniwersytecie Inholland w Rotterdamie (Holandia), oraz w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki (Ukraina). Inspiruje mnie wiedza języków obcych. Moim zdaniem, jest to najlepsze narzędzie w poznaniu ludzi z różnych krajów. Znajomość języków obcych (angielskiego, rosyjskiego, litewskiego) pomogło mi podczas moich pobytów i życia za granicą. Udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych będzie moim pierwszym krokiem w życiu politycznym. Jak wiadomo, pierwsze kroki są najtrudniejsze, jednak nie mam żadnych wątpliwości, że będą ciekawe i poznawcze. Staż pozwoli mi pogłębić wiedzę i rozwinąć moje zainteresowanie z zakresu politologii. Zdobyta wiedza będzie korzystna na co dzień. Jako że decyzje polityczne są podejmowane każdego dnia. Ja, ze swojej strony, będę zdolna poznać w jaki sposób decyzja była podejmowana, jakie mechanizmy polityczne zostały zastosowane. Staż pozwoli poznać tradycje, kulturę i historię Polski – państwa, które jest dla mnie drugim domem.

Nazywam się Manuela Barbu i jestem z Rumunii, z miasta Kluż-Napoca. Studiowałam stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Babes Bolyai i jestem magistrem studiów z zakresu bezpieczeństwa. Podczas studiów magisterskich byłam współzałożycielką Akademickiego Klubu Negocjacji sEUs. Ukończyłem tez Rumuńskiego Instytut Dyplomatyczny. Po studiach byłam wolontariuszką we Wrocławiu gdzie pracowałam z rumuńskimi imigrantami romskimi w ramach europejskiego programu dotyczącego spójności społecznej i integracji mniejszości etnicznych. Obecnie pracuję w firmie międzynarodowej w celu poprawienia swoich umiejętności językowej. Moje zainteresowanie Polską znacznie się powiększyło w okresie który spędziłam na wolontariacie. Odkryłam ten kraj pełen kultury i nauczyłam się nowego języka. W przyszłości chciałabym podjąć pracę w instytucji międzynarodowej, w której będę mogła rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie analizy procesów politycznych, prowadzenia negocjacji, zarządzania konfliktami, dyplomacji, dialogu międzykulturowego oraz spraw mniejszości kulturowych i etnicznych. Uważam że staż będzie możliwość zobaczenia jak zgromadzona przeze mnie podczas studiów wiedza teoretyczna jest stosowana w praktyce.

Nazywam się Liliia Maliarchuk i jestem obywatelką Ukrainy. Urodziłam się we wsi Kamiń w obwodzie Iwano-Frankowskim. W latach 2007-2013 studiowałam na Wydziale Prawa w Lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki. Podczas studiów byłam aktywnym członkiem organizacji studenckich, zajmowałam się organizacją konferencji i spotkań naukowych oraz działalnością charytatywną. W trakcie studiów na Uniwersytecie Lwowskim ukończyłam Szkołe Prawa Polskiego i Europejskiego (roczny program przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim), która otworzyła przede mną nowe możliwości rozwoju naukowego. Nauka w Szkołe była moim pierwszym spotkaniem z językiem, kulturą i prawem polskim. Dzięki bardzo dobrym wynikom końcowym w Szkole zostałam zakwalifikowana na roczny pobyt naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011-2012 r.). W maju 2013 r. odbyłam staż w Trybunale Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie prowadziłam badania nad stosowaniem skargi konstytucyjnej w Polsce. Od 2013 roku jestem doktoranką w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuję się sądownictwem konstytucyjnym w świetle ochrony praw człowieka. Prowadzę ćwiczenia z Prawa Konstytucyjnego Ukrainy w Szkole Prawa Ukraińskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moimi zainteresowaniami naukowymi jest sądownictwo konstytucyjne, prawo parlamentarne, prawa człowieka oraz prawo Unii Europejskiej. Uczestniczyłam w szkołach letnich na Uniwersytecie Stambulskim, Europejskim Uniwersytecie Viadrina w Niemczech oraz w szkołach letnich dotyczących rządów prawa, konstytucjonalizmu i teorii prawa organizowanych przez Koordynatora Projektów OBWE na Ukrainie. Prezentowałam wyniki badań na konferencjach naukowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie w Gandawie (Belgia), Akademii Kijowsko-Mohylanskiej, Akademii im. Jarosława Mądrego w Charkowie oraz innych. W 2016 roku byłam na tygodniowym pobycie badawczym na Uniwersytecie w Helsinkach. Moją pasją jest czytanie książek, psychologia, podróżowanie, nauka języków obcych, robótki ręczne. Staż w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jest dla mnie wyjątkową możliwością poznać prawo parlamentarne w praktyce, pracę organów Sejmu i proces legislacyjny oraz zapoznać się z odziaływaniem prawa Unii Europejskiej na prawo polskie. Zdobyte podczas stażu doświadczenie wykorzystam w dalszej pracy naukowej i społecznej.

Nazywam się Oleh Brovko, mam 24 lata, mieszkam w Charkowie(Ukraina).W 2014 ukończyłem Narodowy Uniwersytet Charkowski im. Wasyla Karazina z wyróżnieniem i otrzymałem magisterium politologii . Brałem udział w wielu konferencjach naukowych i szkołach. Uczestnictwo we Wschodniej Szkole Zimowej bardzo pomogło mi napisać i obronić magisterską pracę na wysoką ocenę i zostać laureatem V?II konkursu imienia Jerzego Giedroycia. Obecnie studiuję na studiach doktoranckich i pracuję nad dysertacją " Samorząd terytorialny w Polsce w kontekście demokratyzacji postsocjalistycznych politycznych systemów " .Uważam że uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych przyczyni się do wzbogacenia mojej pracy doktoranckiej. Jest to również niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy o współczesnym życiu politycznym Rzeczpospolitej Polski. Ponieważ jestem członkiem polskiej wspólnoty w Charkowie, mam polskie korzenie, to uczestnicząc w programie " Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych ", chcę również zapoznać się z kulturą i tradycjami Polski, doskonalić swoją znajomość języka polskiego. Swoją przyszłość wiążę z działalnością naukową . Wierzę, że całą wiedzę nabytą pod czas stażu potrafię wykorzystać nie tylko w swojej pracy doktoranckiej , ale i w swoich przyszłych badaniach i w prace.

Rajmund Klonowski. Polak, Wilnianin. Studiował biologię molekularną na Uniwersytecie Wileńskim, absolwent informatyki na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, obecnie zgłębiający tajniki ekonomii. Zajmuje się relacjami międzyludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu międzynarodowego, prawami mniejszości narodowych w Europie, historią narodu polskiego, polityką społeczną i zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego. Gorący miłośnik twórczości Jacka Kaczmarskiego i kibic nieczynnej sekcji piłkarskiej klubu „Polonia” Wilno. Interesuje się obronnością, obywatelskością, republikanizmem oraz otwartymi standardami tak oprogramowania, jak i demokracji. Prezes koła Związku Polaków na Litwie — Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej. Członek arbitrażu MIDAS — Europejskiego Zrzeszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Dziennikarz „Kuriera Wileńskiego”, autor pierwszego polskojęzycznego bloga na Litwie (nieczynnego), współpracownik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Tłumacz i przewodnik. Staż jest dla mnie możliwością przyjrzenia się z bliska mechanizmom rządzenia kraju o najdojrzalszych w naszym regionie tradycjach demokratycznych — Polski — a także sposobnością zdobycia doświadczenia i wiedzy, które pozwolą polepszać relacje polsko-litewskie, a zarazem służyć mojej społeczności, Polakom na Litwie.

Nazywam się Veronika Hasap. Pochodzę z małej miejscowości - Baracska - pod Budapesztem. Przez wiele lat tańczyłam w węgierskim Zespole Pieśni i Tańca, z którym mieliśmy występy na terenie Węgier, a także za granicą. W tym roku akademickim ukończę filologię polską ze specjalnością nauczanie języka polskiego, oraz filologię węgierską ze specjalnością nauczanie języka węgierskiego jako obcego na Uniwersytecie Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Od kilku lat zajmuję się nauczaniem języka węgierskiego jako obcego, wśród moich uczniów byli m.in. dzieci uchodźców z Bliskiego Wschodu, Chińczycy oraz dorośli z całej Europy. W ramach różnych programów stypendialnych wielokrotnie miałam możliwość przyjazdu do Polski, dzięki którym moje zainteresowanie kulturą „bratanków” znacznie się pogłębiło i poszerzyło. Zaszczepiam je także wśród moich uczniów na lekcjach języka polskiego. Chętnie biorę udział zarówno w wydarzeniach organizowanych przez Polonię na Węgrzech, jak i w wydarzeniach związanych z Węgrami w Polsce. Ponieważ rok 2016 stał się rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej, moje uczestnictwo w Staży Parlamentarnej jest wyjątkową szansą Na zapoznanie się z systemem i protokołem współpracy międzynarodowej między Polską i Węgrami.

Mam na imię Viktoriia Sovpenchuk, urodziłam się na Ukrainie. Studiowałam politologię oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Narodowym «Akademia Ostrogska» na Ukrainie, spędziłam również semestr na Uniwersytecie Warszawskim (Studium Europy Wschodniej). Jestem osobą ciekawą świata, dążę do samorozwoju i nie chcę zatrzymywać się na dosięgniętym. Planuję kontynuować studia na poziomie doktoranckim i wykładać na uniwersytecie na Ukrainie. Dla tego muszę mieć wysoki poziom praktycznych przyzwyczajeń, a nie tylko teoretycznych wiedz. Również, chcę pisać pracę doktorską na temat, co będzie dotyczyło Polski i Ukrainy. Toż pobyt w Polsce – to jeszcze i możliwość naukowego rozwoju i zbioru danych dla napisania pracy, szansa uczestniczyć w działalności naukowej – konferencjach, seminariach. Myślę, że Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych da możliwość nie tylko pogłębić poznanie, ale i zdobyć kolosalne kulturalno-cywilizacyjne doświadczenie. Uważam, że pobyt w Polsce pomoże zrozumieć jakim sposobem budują się współczesne instytuty demokratyczne i jak doświadczenie Polski możemy wykorzystać na Ukrainie, przecież młode pokolenie, myślę, musi wnosić swój wkład do rozbudowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i państwa w ogóle. Uważam, że potrafię podzielić się doświadczeniem i przekazać otrzymane wiedze nowemu pokoleniu zainteresowanych Ukraińców, które będą studiowały politologię. Również ważnie dla mnie jest przejąć demokratyczne wartości i zasady kierowania, przecież właśnie oni są takie konieczne dla współczesnej Ukrainy.

Nazywam się Violeta Tymul. Urodziłam się i ukończyłam szkołę w Wilnie, a studia ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku stosunki międzynarodowe. Podczas studiów licencjackich brałam udział w wymianie studenckiej Erasmus i pół roku spędziłam w Budapeszcie na Uniwersytecie im. Eotvosa Loranda. Podczas studiów magisterskich brałam udział w trzech wymianach studenckich, dlatego semestr spędziłam na Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, a także jeden semestr na Uniwersytecie Wileńskim i na Uniwersytecie Xiameńskim w Chinach. Ponadto, podczas wymiany na Litwie odbyłam 3-miesięczny staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy, a podczas pobytu w Chinach uczyłam w szkole chińskiej podstaw ochrony środowiska. Obecnie jestem doktorantką na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i w swoich zainteresowaniach badawczych skupiam się na polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej i jej pozycji na arenie międzynarodowej oraz na stosunkach polsko-litewskich. Bardzo się cieszę, że mam możliwość uczestniczyć w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych, w czasie którego mam nadzieję zyskać nowe, cenne doświadczenie.