Kandydaci

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do kolejnej, XIX Edycji MPSP została wstrzymana. 

******************************

Dobór uczestników

Weryfikacja kandydatów następuje w dwustopniowej procedurze. W pierwszej kolejności wyboru dokonuje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w danym kraju wspólnie z przedstawicielami Kancelarii Sejmu. Następnie wybrani kandydaci są zapraszani na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną do Ambasady RP. Wybierane są po 3 osoby z każdego kraju. Koszty podróży na tę rozmowę ponoszą sami kandydaci. Rozmowę tę przeprowadza komisja kwalifikacyjna, składająca się z posła na Sejm RP oraz przedstawicieli Kancelarii Sejmu oraz Ambasady RP.
Warunki przyjęcia

 • obywatelstwo danego kraju
 • studia wyższe potwierdzone dyplomem
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • wiek - w chwili rozpoczęcia stażu kandydat nie powinien przekraczać 30 lat
 • planowane zatrudnienie w sektorze publicznym (administracja, środki masowego przekazu, partie polityczne, organizacje pozarządowe, oświata itp.).

Wniosek

Pełny wniosek musi zawierać następujące dokumenty (dla prawidłowego działania zaleca się korzystanie z przeglądarki IE):

W języku polskim:


 • Potwierdzenie dobrej znajomości języka polskiego

Oryginał:

 • Jeden list polecający *
 • Zaświadczenie lekarskie *

* wymaga się tłumaczenia dokumentu


Inne załączniki:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych 
 • Dwa zdjęcia paszportowe
 • Urzędowo potwierdzona kopia dowodu tożsamości

  Adresy:

  Niemcy:  
  Ambasada RP w Berlinie
  Lassenstr. 19-21
  14193 Berlin

  Gruzja:
  Ambasada RP w Tbilisi 
  ul. Braci Zubalaszwili 19, 01 08 Tbilisi

  Węgry:
  Ambasada RP w Budapeszcie  
  Varosligeti fasor 16, 1068 Budapest

  Rumunia:
  Ambasada RP w Bukareszcie
  Aleea Alexandru 23, 011821 sector 1, Bucuresti

  Litwa:
  Ambasada RP w Wilnie
  Smelio g-ve 20A, LT-10323, Vilnius

  Ukraina:
  Ambasada RP w Kijowie
  ul. Jarosławiw Wał 12, 01034 Kyiv-34, Ukraina

  Kanada:
  Ambasada RP w Ottawie
  443 Daly Avenue
  Ottawa, Ontario K1N 6H3

  Kazachstan:
  Ambasada RP w Astanie
  ul. Saryarka15, Biznes Centrum "Iskier"
  010000 Astana

  Mołdawia:
  Ambasada RP w Kiszyniowie
  str. Grenoble, nr 126 A
  MD-2019, Kiszyniów