O programie

Opis programu
Sala posiedzeń
Sejmu
Sala posiedzeń
Sejmu

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem dającym możliwość młodym obywatelom Niemiec, Gruzji, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski.

Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zdobywaniem tego typu doświadczeń zawodowych i osobistych. Uczestnicy MPSP podczas stażu pod kierunkiem i opieką posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mogą wziąć udział w pracach wybranej komisji sejmowej, której poseł jest członkiem. Stwarza to wyjątkową okazję do poznania procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych.

Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują podbudowę teoretyczną poznawanych zagadnień, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Głównym celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz rozbudzenie w nich zaciekawienia życiem politycznym i publicznym innego kraju. Ponadto program służy przybliżeniu stypendystom kultury, tradycji i historii Polski.

Czas trwania programu

 

Organizacja i finansowanie

Program jest realizowany przez Kancelarię Sejmu wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Uczestnikom programu jest przyznawane ze środków Kancelarii Sejmu stypendium w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto stypendyści otrzymują zakwaterowanie, jednorazowo (w formie ryczałtu) zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC.

Uniwersytet Warszawski

Herb
Uniwersytetu
Warszawskiego
Herb
Uniwersytetu
Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce. Studiuje tu ponad 63 tysiące studentów na ponad 70 programach studiów, 100 specjalnościach i specjalizacjach. Studia prowadzone są na trzech poziomach: licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim. Dyplom Uniwersytetu jest ceniony na rynku pracy. Uczelnia oferuje również studia w języku angielskim na kilku kierunkach oraz studia przez Internet. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" umożliwia studentom z zagranicy naukę języka polskiego. Uniwersytet prowadzi także wymianę studentów w ramach programów międzynarodowych, np. ERASMUS. Ponad 1500 studentów zagranicznych wybrało Uniwersytet Warszawski jako miejsce swoich studiów.