Pani Poseł Bożena Sławiak ze swoim stażystkami: Coriną i Aliną.
Następne zdjęcie (2/23)